Toch bonus bij uitdiensttreding

1

Een werknemer die vlak voor het einde van het jaar ontslag nam, kreeg van zijn werkgever geen tantième. De kantonrechter was het daarmee eens, maar van het hof moest de werkgever de bonus alsnog uitbetalen.

De situatie

Een businessunitmanager is drie jaar in dienst als hij ontslag neemt. Zijn werkgever laat hem weten dat er geen bonus wordt uitgekeerd. Het is bedrijfsbeleid dat een werknemer die op 31 december niet meer in dienst is, geen recht heeft op een bonus over dat jaar, ook niet naar rato. De werknemer stapt naar de rechter om het uitbetalen van de bonus af te dwingen. Hij vordert verklaring voor recht dat hij recht heeft op de bonus van  naar rato  ruim 16.000 euro.

De standpunten
De werknemer stelt dat de RONA-systematiek, die door het bedrijf sinds 2009 wordt gehanteerd, een harde calculatie geeft voor het berekenen van de bonus. Zodra het bedrijfsresultaat bekend is, staat zijn bonus vast, zegt de werknemer.

De werkgever ziet dat precies andersom: RONA is alleen maar een berekeningsmethode waarmee de hoogte van de bonus kan worden vastgesteld nadat is bepaald of de werknemer recht heeft op een bonus. Ook het functioneren van de werknemer speelt een rol. Dat is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenregeling die van toepassing is op zijn arbeidsovereenkomst uit 2007.

Kantonrechter: geen recht op bonus
De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af. De bonusregeling heeft een discretionair karakter. De werkgever heeft volgens de kantonrechter om een aantal redenen niet in strijd met het goed werkgeverschap gehandeld:

De bonus heeft een loyaliteitsaspect.Het is een vaste regel in het bedrijf dat werknemers die vertrekken geen bonus krijgen.Als leidinggevende wist de werknemer dat ook, omdat een van zijn ondergeschikten ook om die reden geen bonus had gekregen.De werknemer heeft zelf ontslag genomen. De werknemer laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

Het oordeel van het hof
Volgens het hof heeft de werknemer wel recht op de bonus. Met de RONA-regeling van 2009 is een objectieve rekenmethode ingevoerd waarmee wordt bepaald bij welk resultaat en tot welk bedrag de werknemer in beginsel aanspraak kan maken op een bonus. Die regeling beperkt volgens het hof de beslissingsvrijheid uit de arbeidsvoorwaardenregeling die bepaalde dat de hoogte van het tantième onder meer afhankelijk is van de persoonlijke inzet van de werknemer. Nergens staat op papier dat in dienst zijn op 31 december een vereiste is.

De bedrijfsresultaten en het functioneren van de werknemer geven in beginsel aanspraak op de bonus. Voor de invoering van de RONA-methode had de werkgever nog gebruik kunnen maken van de discretionaire bevoegdheid uit de arbeidsvoorwaardenregeling en het aspect van loyaliteit en binding mee kunnen nemen in de toekenning. Maar na de invoering hiervan mocht de werknemer ervan uitgaan dat alleen het bedrijfsresultaat en het functioneren meetelden. De werkgever moet het tantième alsnog uitbetalen. Het vereiste van in dienst zijn op 31 december heeft het bedrijf in mei 2011 alsnog in een nieuw bonusbeleid vastgelegd.

 

Gegevens rechtszaak:ECLI:NL:GHAMS:2013:1094. Datum uitspraak: 9 april 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan Onderwater op

    Wat een verschrikkelijke WAANZIN !! Zelf weg gaan en dan toch nog een bonus van 16000 euro. Hoe krijgen ze deze onzin verzonnen ? Dan een LINKSE rechter die deze belachelijke uitspraak doet en dan vindt men het op het forum hier vreemd dat er steeds meer werknemers in de WW komen en geen kansen hebben op een nieuwe baan . Logisch !! Zolang deze waanzin blijft bestaan komt het met het MKB nooit meer goed. Heeft die man gratis gewerkt of zo ????? Met vr gr Jan