Tip van Best Workplace Viisi: ‘Zet het nieuwe belonen op de agenda’

0

Organisaties waar medewerkers hun werk zelf kunnen inrichten, scoren dit jaar het hoogst in de ranglijst Best Workplaces in Nederland. Bij hypotheekadviesketen Viisi – voor het eerst op nummer één in de categorie kleine bedrijven – komt daar nog iets bij: ‘Bij ons zijn de salarissen transparant.’

De winnaars in de zeventiende editie van de Great Place to Work werkgeverslijst zijn dinsdag 26 maart bekendgemaakt. Ze variëren van softwarebedrijf Atlassian (Best Multinational) tot Coöperatie Dela (Best Large Workplace) en Tony’s Chocolonely (Special HR Award). De organisaties hebben hun titel te danken aan de resultaten van medewerkersonderzoeken en de evaluatie van hun werkgeversbeleid. In de lijst van 2019 zijn de sectoren Advies/Consultancy en it het sterkst vertegenwoordigd.

Verrassende winnaar is dit jaar Viisi, specialist in onafhankelijk hypotheekadvies voor hoogopgeleiden. De organisatie heeft tegen de veertig medewerkers en zestien vestigingen in Nederland. Viisi werkt met zelforganiserende teams (cirkels genaamd) volgens het holacratische model: managers zijn nergens te vinden. Een traditionele HR-afdeling heeft Viisi evenmin. Marc-Peter Pijper is een van de medewerkers die zich bezighouden met personeelszaken (‘People First’).

Viisi stond vorig jaar op nummer 4 en nu op 1. Waar is die stijging aan te danken?

Marc-Peter Pijper

‘We hebben grote stappen gezet op twee gebieden: zelforganisatie en een transparant salarismodel. ‘Viisionairs’ (zo noemen we onszelf) waarderen het blijkbaar dat ze zelf kunnen bouwen aan onze organisatie. Zelforganisatie is keihard werken met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar daar tegenover staan goede samenwerking en kameraadschap. Ik vond het mooi om in de resultaten van het Great Place To Work-onderzoek te zien dat we er op die punten uit springen.’

Waar merkt u zelf dat aan?

‘De kameraadschap voel ik als ik hier rondloop. Collega’s nemen rollen van elkaar over, ze communiceren open en eerlijk met elkaar. Het ‘familiegevoel’ is ook groot omdat we een duidelijke missie hebben. We willen de financiële dienstverlening beter en duurzamer maken en een werkomgeving creëren waarin medewerkers hun persoonlijke doelen kunnen verwezenlijken.

‘Uit het trendrapport van Great Place To Work blijkt dat bedrijven met een duidelijke missie hoger scoren op de lijst. Medewerkers willen zich graag ergens mee identificeren. In de vragenlijsten zien we terug dat het vertrouwen in onze organisatie groot is. Mensen zijn trots, ook op de eerlijke verdeling van de salarissen.’

Is iedereen blij met het nieuwe salarissysteem?

‘Toen we het eerste voorstel lanceerden, zei echt niet iedereen meteen: ‘Doen!’ Al staan we achter onze missie, er werken hier wel degelijk kritische mensen. Dat is alleen maar goed, zo komen we tot betere beslissingen. Eind 2016 hebben voor het eerst alle salarissen transparant gemaakt. Dat leidde zeker tot discussies. Alleen verplaatsten die van: ‘Ik wil meer verdienen’ naar: ‘Wat is een eerlijke verdeling voor de organisatie?’ Of: Hoe verhouden onze salarissen zich tot elkaar?’ Onderdeel van het nieuwe model is ook dat we geen persoonlijke bonussen meer geven. Daar staat tegenover dat iedereen hier goed verdient.’

In Nederland is openheid over salarissen nog niet gebruikelijk.

‘We krijgen vaak sceptische reacties van andere bedrijven die bij ons op ‘Holacracy Safari’ komen. Ze slaan stijl achterover als ze zien hoe efficiënt we werken. Maar we krijgen regelmatig de vraag hoe we omgaan met medewerkers die minder goed presteren. Uit wetenschappelijk onderzoek, o.a. van Kilian Wawoe, blijkt dat financiële bonussen niet resulteren in betere prestaties. Ze hebben niet, of maar tijdelijk, effect en werken vaak zelfs demotiverend. Prestatieverschillen lossen wij dus onder elkaar op en niet met salarisverschillen.’

Wat is uw tip voor HR om volgend jaar hoog te eindigen?

‘Wees niet te angstig om transparant te zijn over de beloning. Je voorkomt ermee dat mensen gaan roddelen in de wandelgangen. Zet het nieuwe belonen op de agenda, het is een belangrijk onderwerp. Verder word je niet alleen een Great Place To Work door mooie arbeidsvoorwaarden te bieden. Tafelvoetbaltafels, schommels en loungehoeken zijn leuk, maar daarmee ga je het niet redden. Zorg dat je als bedrijf een duidelijk missie hebt. Daar willen mensen zich voor inzetten.’

Ook lezen:

Kilian Wawoe; ‘HR, geef het nieuwe belonen niet uit handen’

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.