Schadevergoeding bij niet melden arbeidsongeschiktheid

0

Een werknemer verzwijgt dat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Dat is op zich geen reden voor aansprakelijkheid van schade die de werkgever leidt. Het verzwijgen van de arbeidsongeschiktheid bij een ziekmelding, is wel reden voor aansprakelijkheid. De werknemer had moeten begrijpen dat die informatie voor de werkgever van belang was in verband met het ontvangen van ziekengeld en moet de extra kosten die de werkgever maakt, betalen.

De situatie 

Een meubelmaker komt in 2001 in dienst. Dat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wegens schouder- en nekklachten meldt hij niet aan de werkgever. Op 18 oktober 2004 wordt hij ziek als gevolg van psychische klachten. Vanaf augustus 2006 stopt de werkgever met betalen van het loon. Bij beschikking van het UWV krijgt de werknemer krijgt een uitkering op grond van artikel 29b van de Ziektewet per 1 oktober 2006, de zogenaamde no-riskpolis. Na bezwaar van de werkgever gaat deze uitkering in per augustus 2005.

De vordering

De werknemer eist dat de werkgever loon doorbetaalt. De werkgever eist een schadevergoeding voor gemaakte kosten onder andere in verband met de re-integratie en terugbetaling van onverschuldigd betaald loon. De werknemer zou geen recht hebben op dit bedrag omdat hij de arbeidsongeschiktheid niet heeft gemeld. Op grond van artikel 7:629 lid 3 BW heeft een werknemer namelijk geen recht op doorbetaling van 104 weken loon als de ziekte het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt.

Het oordeel

De werknemer heeft bij indiensttreding niet weliswaar zijn medische voorgeschiedenis niet gemeld, maar hij is door andere klachten ziek geworden. Het beroep van de werkgever op artikel 7:629 BW slaagt daarmee niet. Maar de op de werknemer rustte wel de plicht om in ieder geval op het moment van de ziekmelding te vertellen dat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. Hij had zich moeten realiseren dat dat van belang was voor de werkgever in verband met de mogelijke aanspraken op ziekengeld. De werknemer ´heeft gezwegen waar spreken geboden was´. Daardoor heeft hij zich niet als goed werknemer gedragen (art. 7:611 BW) en is hij aansprakelijk voor de schade van de werkgever. Omdat het de rechter niet duidelijk waarop de werkgever het aangevoerde bedrag precies baseert, houdt hij de beslissing aan. De werkgever krijgt de gelegenheid om met een onderbouwing van de schade te komen. De  werkgever moet in ieder geval het loon doorbetalen tot 18 oktober 2006.

No-riskpolis

Een zieke werknemer heeft recht op ten minste 70% van het loon in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. In sommige gevallen betaalt UWV voor werknemers met een ziekte of handicap de Ziektewet-uitkering. Deze zogenaamde no-riskpolis geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst en voor werknemers die een Wajong-uitkering hebben of ooit hebben gehad,  het hele werkzame leven. Werknemers de uitkering krijgen als ze uiterlijk 5 jaar voor het dienstverband een WAO-uitkering ontvingen, tijdens het dienstverband een WIA-uitkering ontvangen en aansluitend in dienst blijven, of als ze geen WIA-uitkering krijgen omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en binnen 5 jaar daarna in dienst komen.

Bron: LJN BJ 4538
Rechtbank Groningen
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 17 juni 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.