Rekenregels per januari 2013

1

Het ministerie van SZW heeft de rekenregels voor 2013 publiceerd.

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Marco Roosendaal op

    Ten aanzien van de ZVW zijn er in 2013 twee begrippen: De Werkgeversheffing ZVW en de Bijdrage ZVW. In de rekenregels wordt wel het percentage van de werkgeversheffing genoemd (2012 7,1% 2013 7,75%) maar niet de Bijdrage ZVW (2012 5,00% 2013 5,65%). Kennelijk geld de “mutatie” van 0,65 ook voor ZVW “laag”. Dit percentage is ook af te leiden uit de premiebedragen die bij de bruto-netto berekeningen van de AOW worden genoemt. gr. marco