Reflexwerking WNT in ontbindingsprocedure

0

Een lid van een Raad van Bestuur wordt ontslagen en kan aanspraak maken op een wachtgeldregeling die de bedragen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) te boven gaat. De werkgever vraagt de rechter tevergeefs om ‘ toestemming’ voor dat hogere bedrag.

De situatie

Een lid van de Raad van Bestuur van een bedrijf is 24 jaar in dienst als er een ontbindingsprocedure wordt gestart. De werkgever en de werknemer zijn het erover eens dat de arbeidsrelatie moet worden beëindigd en dat de oorzaak daarvan niet bij de werknemer ligt. Over wat wel de reden voor de ontbinding is, willen de partijen zich niet uitlaten. De werkgever biedt de werknemer een vergoeding aan van 35.800 euro en een bedrag van 3.000 euro voor juridische kosten. De werknemer kan ook aanspraak maken op een wachtgeldregeling uit de cao Thuiszorg.

De vordering
De werkgever vraagt de rechter bij deze ontbinding om de wachtgeldvergoeding uit de cao ook toe te kennen. Zo kan artikel 1.6 van de WNT toepassing vinden. Daarin staat dat een uitkering boven de normen van de WNT onverschuldigd is betaald tenzij die betaling uit een rechterlijke uitspraak voortvloeit. In dit geval zijn de omstandigheden volgens de werkgever zodanig dat, ondanks de maatschappelijke discussie, de wachtgeldregeling een billijke vergoeding is.

Het oordeel
De rechter wil de werknemer niet via deze uitspraak de wachtgeldvergoeding toekennen. De rechter vindt dat hij niet kan beoordelen of de hogere vergoeding dan de bedragen uit de WNT toestaat, een billijke vergoeding is (art. 7:685 BW) omdat de partijen niets willen zeggen over de omstandigheden. Daarnaast is de werkgever sowieso gebonden aan de wachtgeldregeling via de cao. De werknemer kan alsnog naar de rechter stappen als de werkgever die verbintenis niet nakomt. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden, onder toekenning van de twee eerdergenoemde bedragen.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:RBNNE:2013:4102, ontbindingsprocedure in eerste aanleg bij de kantonrechter Leeuwarden. Datum uitspraak: 4 juli 2013.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.