Prinsjesdag: subsidieregeling lagere inkomens en wwz

0

Op 20 september is het Prinsjesdag en worden de miljoenennota en het belastingplan gepresenteerd. Welke effecten kunnen we verwachten voor de salarisadministratie en het arbeidsvoorwaardenbeleid? Mans Kuipers, deskundige op het gebied van loonbelastingen en sociale zekerheid, schetst alvast zijn verwachtingen.

Subsidieregeling lagere inkomens

‘De overheid wil de arbeidsparticipatie vergroten van met name mensen die aan de onderkant van het loonbouwwerk zitten. Daarom wordt op 1 januari 2017 het lage inkomensvoordeel van kracht. Het is een subsidieregeling voor mensen met een inkomen tussen de 100 en 120 procent van het minimumloon. En in 2018 komt er een loonkostenvoordeel bij met specifieke (extra) loonkostensubsidies.’

Wet werk en zekerheid

‘Er zitten pijnpunten in de Wet werk en zekerheid. Die wetgeving zal zeker bijgeschaafd gaan worden. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid gevraagde ontslagvergunningen die geweigerd worden. Of problemen die seizoenswerkers hebben. Of van werkgevers in die sector met het geven van contracten. Als iemand opvolgende tijdelijke contracten heeft gehad, moet er op een gegeven moment zes maanden tussen zitten. Vroeger was dat drie maanden. De Wet werk en zekerheid is bedoeld om meer mensen in vaste dienst te krijgen maar hier werkt het juist averechts. Ook de transitievergoeding voor langdurig zieken is een pijnpunt. Als iemand langdurig ziek is dan krijgt hij minimaal twee jaar salaris uitbetaald. Na die twee jaar heeft hij ook nog recht op een transitievergoeding en dat vinden we in Nederland eigenaardig. De overheid wil werkgevers daarmee niet belasten en gaat dat op een andere manier oplossen.’

Personeel en Salaris Vakdag 2016

Mans Kuipers spreekt op de Personeel en Salaris Vakdag op 22 september in Utrecht. Een praktische kennisdag voor met name salarisadministrateurs en HR-professionals met het actuele overzicht van de wet- en regelgeving. Waar moet je in het nieuwe jaar op letten en waar liggen accenten? Meer informatie en inschrijven >>>

Pensioenen

‘Er is al veel veranderd in de afgelopen jaren maar er gaat nog veel meer veranderen. Er komt bijvoorbeeld op termijn een andere manier van premiestelling. Je mag niet uitsluiten dat ook het kabinet iets zal gaan aangeven over pensioenen. We hebben op dit moment een zogenoemde doorsneepremie waarbij iedereen dezelfde premie betaalt. Dit is in het nadeel van jongeren en in het voordeel van ouderen. Ik verwacht per 1 januari 2017 nog geen ingrijpende maatregelen in het principiële systeem. Maar ik verwacht wel dat er per die datum bij een aantal pensioenfondsen echt gekort moet gaan worden. Bijvoorbeeld door het tarief in de inkomstenbelasting in de eerste schijf te verlagen om daarmee via de belastingheffing te compenseren. Of door de AOW-uitkeringen aan te passen. Realiseer je dat de impact van kortingen op pensioenen groot kan zijn.’

Bekijk ook de videoboodschap van Mans Kuipers

Embedded Content XMS..

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.