Prestaties verbeteren door publieke erkenning

0

Door vier onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is een veldexperiment opgezet om het causale verband tussen publieke erkenning en prestaties van medewerkers te onderzoeken.

Er is al vaker onderzoek gedaan naar het effect van erkenning op prestaties van medewerkers. Erkenning blijkt steeds een belangrijke motivator. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar hoe inclusief of exclusief erkenning moet zijn. Moeten alle medewerkers geprezen worden? Of moet er gedifferentieerd worden? Demotiveer je toppresteerders als je iedereen prijst? Of ontmoedig je juist alle medewerkers als je alleen de prestaties van de toppresteerder erkent? Om daar achter te komen werd een veldexperiment opgezet.

De onderzoekers Bradler, Dur, Neckermann en Non huurden 363 medewerkers in om een drie uur durende data-entry klus te doen. Deze medewerkers wisten niet dat ze deelnamen aan een experiment. Ze werden (aselect) ingedeeld in groepen van acht personen. Sommige medewerkers kregen na twee uur werk onverwacht erkenning in het bijzijn van alle andere medewerkers. De erkenning bestond uit een handgeschreven dank-je-wel-kaartje van de directeur. De prestaties van teams waarin medewerkers erkenning kregen verbeterden aanzienlijk.

In een gecontroleerde setting blijkt het openlijk erkennen van de prestaties van medewerkers een significant positief effect te hebben op de prestaties van medewerkers. Dit werkt het best als de erkenning exclusief is en dus niet aan alle medewerkers van een team wordt gegeven. De prestaties gingen het meest omhoog als in een groep van 8 medewerkers de drie best presterende medewerkers erkenning kregen. Bij het geven van erkenning aan alle medewerkers of alleen aan de best presterende medewerker was het effect minder groot. Juist de niet erkende medewerkers zorgen voor de grootste productiviteitsstijging. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met conformiteit.

Medewerkers die niet bij de beste drie presteerders zaten voelden zich verplicht om hun prestaties te verbeteren om aan de groepsnorm te voldoen. Dit geldt in mindere mate ook – maar er is nog steeds een positief verband – als alleen de beste presteerder erkenning krijgt.

Conformiteit verklaart echter niet alle effecten, aldus de onderzoekers. Immers, dan zouden de beste presteerders slechter moeten gaan presteren om aan de groepsnorm te voldoen. Dat bleek niet het geval. Tevens gingen de prestaties omhoog als alle leden van het team werden geprezen. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met het concept wederkerigheid. Medewerkers belonen de organisatie voor de ontvangen erkenning door beter te presteren. 

De onderzoekers schrijven dat deze bevindingen implicaties hebben voor managers. Erkenning kan een kosteneffectief middel zijn om prestaties te verbeteren, zeker als de erkenning voorbehouden is aan enkele toppresteerders. Bovendien laat exclusieve erkenning zien aan medewerkers wat de norm is in de groep.

Uiteraard blijven er nog vragen onbeantwoord, is verder onderzoek nodig en is er nog niet in de praktijk getoetst. Toch kunnen managers met deze bevindingen direct hun voordeel doen.

De publicatie Employee recognition and performance is te vinden op de website van het ROA.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.