Personeelskorting eigen producten en de WKR

1

Als wij werknemers personeelskorting geven op de kleding die wij in onze kledingzaak verkopen, hoe werkt dit dan onder de werkkostenregeling (WKR)?

Als een werkgever (of een met de werkgever verbonden vennootschap) aan zijn werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, is dat voordeel loon voor de werknemer. De werkgever kan dat loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte van 1,4%. Het loonvoordeel komt overeen met de prijs die de werkgever zijn klanten in rekening brengt (de consumentenprijs) min de eigen bijdrage van de werknemer.

Voorbeeld
Een werknemer van een kledingzaak koopt voor € 250 aan kleding. De consumentenprijs van deze kleding bedraagt € 600. De werkgever moet het verschil tussen de consumentenprijs en het in rekening gebrachte bedrag als loon aanmerken. Als wordt gekozen dat loon als eindheffingsloon aan te merken en er voldoende vrije ruimte is, kan de personeelskorting onbelast worden genoten.

Geen vrijstelling
Voor de korting op producten uit eigen bedrijf geldt dus geen afzonderlijke vrijstelling meer. Deze korting kan alleen nog onbelast worden genoten als de werkgever voldoende vrije ruimte heeft. Ten opzichte van de overgangsregeling voor producten uit eigen bedrijf is er sprake van een aanzienlijke administratieve lastenverlichting, omdat nog slechts hoeft te worden bijgehouden hoeveel korting op de consumentenprijs is verleend. Voor de korting geldt geen plafond, dus de werkgever bepaalt zelf de hoogte van de korting. Als de kortingen ook aan derden worden gegeven, is er echter geen sprake van belast loon. Het bedrag inclusief korting is dan immers de consumentenprijs.

Voor de korting op producten uit eigen bedrijf geldt dus geen afzonderlijke vrijstelling meer. Deze korting kan alleen nog onbelast worden genoten als de werkgever voldoende vrije ruimte heeft. Ten opzichte van de overgangsregeling voor producten uit eigen bedrijf is er sprake van een aanzienlijke administratieve lastenverlichting, omdat nog slechts hoeft te worden bijgehouden hoeveel korting op de consumentenprijs is verleend. Voor de korting geldt geen plafond, dus de werkgever bepaalt zelf de hoogte van de korting. Als de kortingen ook aan derden worden gegeven, is er echter geen sprake van belast loon. Het bedrag inclusief korting is dan immers de consumentenprijs.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Wesley van 't Wout op

    Aandachtspunt voor personeelskortingen is dat ook hier de gebruikelijkheidstoets geldt.

    Oftewel: De werkgever bepaald zelf de hoogte van de korting, maar indien het de gebruikelijkheid overschrijdt zal er sprake zijn van belast loon.