Ook bij meerdere diensten per dag drie uur loon per oproep

0

Een taxichauffeuse die volgens een vast rooster rijdt en daarnaast ook incidentele ritten doet, heeft recht op minimaal drie uur loon voor incidentele ritten én voor de schoolritten die met incidentele ritten zijn verlengd.

De situatie

Een taxichauffeuse in het schoolvervoer heeft een contract voor minimaal 12 uur per week. Elk schooljaar krijgt ze een rooster met daarop de schoolritten die ze moet rijden. Daarnaast rijdt ze op onregelmatige basis ook andere taxiritten. Een deel van deze ritten sluit aan op de schoolritten (ervoor of erna) en deels zijn het losse ritten. De chauffeuse houdt haar uren bij op een rittenstaat. Als een rit binnen 15 minuten na een andere rit begint, noteert ze dat als één aaneengesloten rit. Zit er langer dan een kwartier tussen de ritten, dan noteert ze die als aparte ritten.
Als na 5 jaar de arbeidsovereenkomst eindigt, vordert ze € 6.739,76 achterstallig loon omdat ze vindt dat ze per rit 3 uur loon had moeten krijgen.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de schoolritten volgens een vast dienstrooster waren, en dus op basis van werkelijk gewerkte uren mochten worden uitbetaald. Over de incidentele ritten heeft de werkneemster recht op minimaal 3 uur loon per rit, ook al waren dat er meerdere per dag. Dat resulteert in een toewijzing van een loonvordering van iets meer dan € 1.000. De werkgever gaat tegen dit vonnis in hoger beroep.

Het oordeel van het hof

Voor wat betreft de schoolritten is het hof het eens met de kantonrechter. Maar over de incidentele ritten oordeelt het hof anders. Het hof neemt als voorbeeld een rooster van de werkneemster dat 6 verschillende ritten bevat, zonder schoolritten. Als voor elke rit 3 uur betaald moet worden, zou de werkgever 18 uur over deze dag moeten uitbetalen. Dat kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest, oordeelt het hof. Een redelijke wetsuitleg leidt tot de volgende oplossing volgens het hof:
Vanaf de aanvangstijd van de eerste rit moet 3 uur betaald worden. Omdat tijdens die 3 uur de tweede rit al is begonnen, is het eerste uitbetalingsvak dan tot het einde van die tweede rit. Het volgende betalingsvak begint dan om 11.35 uur, enzovoorts. Dat leidt tot een uitbetaling van twaalfenhalf uur terwijl de werkneemster die dag daadwerkelijk zevenenhalf uur heeft gewerkt.

Van Tot Aantal gewerkte uren Betalen volgens hof
7.50 10.20 2.30 Van 7.50 tot 11.05 = 3 uur 15 min
10.35 11.05 0.30
11.35 12.05 0.30 Van 11.35 tot 14.50 = 3 uur 15 min
14.05 14.50 0.45
15.45 17.50 2.05 Van 15.45 tot 18.45 = 3 uur
19.15 20.25 1.10 Van 19.15 tot 22.15 = 3 uur
Totaal 7 uur 30 minM 12 uur 30 min

Rittenstaat met werkelijk gewerkte uren en de te betalen uren volgens het hof

Voor verlengde schoolritten ook 3 uur betalen

De werkneemster kon met de schoolritten haar arbeidstijd van 12 uur niet volmaken. De werkgever heeft wel geprobeerd om met de verlengde schoolritten te voorkomen dat de werktijden van de chauffeuse te veel versnipperd raakten. Maar het was alsnog onduidelijk wat de begin- en eindtijden waren omdat de werkneemster pas de dag ervoor wist hoe laat ze moest beginnen en hoe laat ze klaar was. Daarom moet de werkgever – in het verlengde van de doelstelling van de wet – ook over die verlengde schoolritten minimaal 3 uur uitbetalen.

Doel van de wet

De regeling over het te betalen aantal uren staat in art. 7:628a lid 1 BW. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het doel van de wet was “te bevorderen dat de werkgever de arbeid zo organiseert dat diensten of perioden van minder dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht, waarbij ook nog onduidelijkheid bestaat over de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht of over de arbeidsduur, zo min mogelijk voorkomen. De aanspraak op loon kan worden beschouwd als een compensatie voor de onzekerheid in bijvoorbeeld oproeprelaties over de omvang van de arbeid en de daaruit voortvloeiende inkomsten of over de tijden waarop deze arbeid moet worden verricht. Deze aanspraak legt voorts druk op partijen om tot duidelijke afspraken te komen.”

LJN BR2346
Hof Leeuwarden
Art. 7:628a lid 1 BW
Hoger beroep
19 juli 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

NB Dit artikel is een verdere uitwerking van het artikel: Hof: half uur werk is 3 uur loon

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.