Mijn werknemer kan zijn functie niet meer aan. Wat nu?

0

Ik heb een werknemer in dienst die zijn functie niet meer aan kan. Graag wil ik hem in dienst houden, maar dan wel in een minder zware functie met bijbehorend lager salaris. Hoe kan ik dat realiseren?

Als de werknemer zelf ook ervaart dat hij de functie niet meer aan kan en akkoord gaat met demotie (plaatsing in een lagere functie), dan kunnen de gemaakte afspraken eenvoudig schriftelijk (in een brief of gewijzigde arbeidsovereenkomst) worden vastgelegd. Vergeet daarbij niet vast te leggen dat bij de andere functie een lager salaris hoort. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het namelijk zo dat instemming met een functiewijziging niet automatisch betekent dat de werknemer ook heeft ingestemd met het lagere salaris.

Wat als de werknemer niet instemt met demotie
Dan zou de werkgever demotie kunnen afdwingen via een eenzijdig wijzigingsbeding (als die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen) of via de weg van gewijzigde omstandigheden en goed werknemerschap. De werkgever moet dan wel kunnen aantonen dat de werknemer zo slecht functioneert dat handhaving in de huidige functie niet verantwoord is.

Dat kan niet zomaar. Eerst moet het onvoldoende functioneren besproken en vastgelegd worden. Dan moet de werknemer de kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Tijdens dit verbetertraject zal de werknemer gesteund, gecoacht en geëvalueerd moeten worden. Als het functioneren dan niet is verbeterd, dan kan het functioneringsdossier helpen om een demotie af te dwingen (of om te komen tot een beëindiging van het dienstverband).

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.