Manager krijgt terecht demotie na uitgebreid begeleidingstraject

0

Begeleidingstrajecten van disfunctionerende werknemers lopen nogal eens fout.

Maar deze uitspraak bevat een schoolvoorbeeld van een goed begeleidingstraject met vooraf bepaalde doelstellingen en consequenties, regelmatige evaluaties en vastlegging van de gesprekken en afspraken. De kantonrechter vindt dat het begeleidingstraject voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap.

De situatie

Een werknemer heeft sinds september 2007 de functie van assistent supermarktmanager. Bij zijn aanstelling heeft hij een aantal persoonlijke doelstellingen meegekregen. Na een uitgebreid begeleidingstraject wordt hij in april 2009 teruggeplaatst naar een lagere functie. Zijn salaris wordt met 10% per jaar  afgebouwd tot het niveau van de nieuwe functie. Dat ligt zo’n 35% lager dan zijn oude loon.

Het begeleidingstraject

Het begeleidingstraject zag er als volgt uit:

  • Januari 2008: beoordelingsgesprek. Eindscore voldoende.
  • Juli 2008: evaluatiegesprek waarin verbeterpunten zijn aangeven.
  • Januari 2009: beoordelingsgesprek. Eindscore onvoldoende. Op het formulier staat dat de werknemer 3 maanden de tijd krijgt om zelfstandig de afdeling te kunnen draaien volgens de functieomschrijving. Als dat niet lukt, volgt demotie naar de functie assistent-winkel met afbouw van het bijbehorende salaris met 10% per jaar.
  • Februari 2009: tussentijdse evaluatie waarbij wordt geconstateerd dat de manager nog steeds niet aan de competenties voldoet. Een schriftelijke bijlage met afspraken en aandachtspunten wordt in maart aan de werknemer verzonden.
  • Maart 2009: evaluatiegesprek. De aandachtspunten die zijn besproken worden schriftelijk bevestigd. In de brief staat een laatste evaluatiegesprek gepland op 16 april. Als de werknemer dan niet op het gewenste niveau functioneert, wordt hij teruggeplaatst.

De vordering

De werknemer vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat de werkgever hem onterechte uit zijn functie heeft gezet en dat hij recht heeft op zijn oude salaris. Verder vordert hij dat hij weer als assistent supermarktmanager aan de slag mag in een van de filialen van het bedrijf, op reisafstand van maximaal een uur.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af.
Het gaat hier om een eenzijdige functiewijziging door de werkgever en die moet beoordeeld worden aan de hand van goed werkgeverschap. Op basis van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad bekijkt de kantonrechter of de werkgever als goed werkgever reden had voor (het voorstel voor) de functiewijziging en of dat een redelijk voorstel was. Tot slot beoordeelt de rechter of de werknemer als goed werknemer het voorstel moest aanvaarden.

Goed werkgever

De kantonrechter vindt dat de werkgever de manager als een goed werkgever heeft aangesproken op zijn functioneren. De officiële gesprekken zijn vastgelegd op papier en de verslagen zijn ondertekend door beide partijen. De werkgever heeft een traject van drie maanden uitgezet en vooraf aangegeven wat de consequentie van het niet behalen van de doelstellingen zou zijn.
Uit een verklaring blijkt ook dat de supermarktmanager iedere ochtend met de assistentmanager door de winkel liep en met hem besprak wat er anders en beter kon. Daarnaast werden wekelijks op kantoor lijsten met verbeterpunten besproken.
De werknemer kan niet duidelijk maken wat de werkgever beter of anders had moeten doen in de begeleiding. Hij geeft alleen aan dat hij niet voldoende begeleid is.
De kantonrechter vindt dat de werkgever de werknemer voldoende middelen heeft aangereikt om zich te verbeteren en dat de werknemer met de termijn van drie maanden een reële kans is geboden om zich te verbeteren. De werkgever heeft er belang bij om goede managers te hebben waarop zij kan vertrouwen. Daarom is het begrijpelijk dat de werkgever de manager niet kon handhaven in zijn oude functie. Het voorstel tot functiewijziging was dan ook redelijk, ook al hield dat in dat de werknemer er fors in inkomen op achteruitging. Ontslag was niet aan de orde. Van de manager kon in redelijkheid worden verwacht dat hij de functiewijziging zou aanvaarden.

LJN BM8174
Kantonrechter Gorinchem
Demotie
Eerste aanleg
14 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.