Maatschappelijke discussie geen reden voor afschaffen bonusregeling

0

De maatschappelijke discussie over bonussen en graaicultuur is geen reden om een individuele, contractueel afgesproken bonusregeling eenzijdig aan te passen.

De situatie

Een wetenschappelijk medewerker is in 1991 in dienst gekomen bij toen nog PTT. In 2003 is het bedrijfsonderdeel waar hij werkte overgegaan naar een wetenschappelijk kennisinstituut. Op basis van zijn arbeidsovereenkomst met PTT heeft hij een individuele bonusregeling.
In 2011 komt er een nieuwe beloningsregeling: er komt een gratificatieregeling en een afbouwregeling voor het systeem.
Het bedrijf wil de situatie voor alle functies gelijktrekken en vindt het ook niet meer gepast en gewenst om, gezien de maatschappelijke discussie, nog een bonussysteem te hanteren.
De werknemer laat weten dat hij het niet eens met de afschaffing en de afbouw van de bonusregeling.

De vordering: bonusregeling wel toepassen
De werknemer stapt uiteindelijk naar de rechter om een verklaring voor recht te vragen dat zijn werkgever de contractuele bonusregeling wel moet toepassen. Hij komt met de volgende argumenten:

 • Hij heeft een contractueel recht op de bonus.
 • Er is geen instemming van de or voor de wijziging van het beloningsbeleid.
 • Het is een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden terwijl er geen eenzijdig wijzigingsbeding van toepassing is.

Het verweer: goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid

De werkgever vindt dat hij, op grond van goed werkgeverschap, het recht heeft om de regeling te wijzigen omdat

 • er instemming van de or is;
 • er een afbouwregeling is;
 • er een gratificatiesysteem voor het bonussysteem in de plaats komt;
 • het wenselijk is dat het beloningssysteem voor ieder gelijk is;
 • het bedrijf niet om de maatschappelijke discussie over bonussen heen kan.

Het oordeel

Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding van toepassing; daar zijn de partijen het over eens. En dus gelden de criteria uit het arrest Stoof/Mammoet:

 • Mocht de werkgever als goed werkgever het voorstel doen?
 • Is het gezien de omstandigheden een redelijk voorstel?
 • Mag van de werknemer gevergd worden om het voorstel te aanvaarden?

De rechter is er vrij kort over. Het is voorstelbaar dat de werkgever het beloningssysteem wil gelijktrekken voor iedereen in het bedrijf, maar de werkgever heeft geen zwaarwegend belang bij de wijziging. En in de veranderende maatschappelijke opvattingen over bonusregelingen ziet de rechter ook geen aanleiding voor de wijziging. Het gaat om een met de werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarde op basis waarvan hij de bonus al jarenlang ontvangt.
De rechter beslist dat de werkgever de bonusregeling voor de werknemer gewoon moet blijven toepassen.

LJN BZ1095
Kantonrechter Groningen
Wijziging bonusregeling
Eerste aanleg
09 januari 2013

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.