Let op: premiekorting heet nu loonkostenvoordeel

0

Met ingang van dit jaar vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de premiekorting arbeidsgehandicapte en oudere werknemer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs een kennisdocument met daarin aandacht voor het LKV. Een aantal onderdelen uitgelicht.

1. Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of iemand herplaatsen uit de volgende groepen:

  • oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
  • werknemers met een arbeidsbeperking
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers

2. Wat moet de werkgever doen om het LKV te krijgen?

Om aanspraak op het  LKV te kunnen maken moet de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV hebben. Beschikt de werknemer over een doelgroepverklaring, dan zet de werkgever de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ bij iedere aangifte loonheffingen om zo duidelijk te maken dat hij aanspraak wil maken op het LKV. Dit doet hij ook voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht.

3. Waar haalt de werknemer de doelgroepverklaring?

De werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen met het burgerservicenummer. Vervolgens wordt deze verklaring gekoppeld aan het loonheffingennummer van de organisatie. De werknemer kan de werkgever machtigen om namens hem een doelgroepverklaring aan te vragen.

De werknemer moet de doelgroepverklaring binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing aanvragen bij UWV. Hierop is één uitzondering: is de werknemer 56 jaar of ouder is en ontvangt hij of zij een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt, dan moet de werknemer de doelgroepverklaring bij de gemeente aanvragen.

4. Hoe hoog is het LKV?

Hoeveel loonkostenvoordeel de werkgever ontvangt, is afhankelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. De bedragen per doelgroep zijn als volgt:

Bron: Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

5. Worden lopende premiekortingen omgezet in een LKV?

Om lopende premiekortingen om te zetten naar het LKV is er een overgangsregeling. Het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) geeft een aantal stappen aan die doorlopen moeten worden. Denk hieraan bij het invullen van de aangifte loonheffingen. Alleen zo kan het UWV beoordelen voor welke werknemer(s) en voor hoe lang de werkgever recht heeft op het LKV.

  1. De werkgever geeft in zijn aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat hij voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast.
  2. De werkgever vult in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting in.
  3. De werkgever geeft in zijn aangiften over 2018 aan dat hij het LKV voor deze werknemer wil aanvragen.

Wordt één van deze stappen vergeten, dan is het nog mogelijk om uiterlijk voor 1 mei een correctiebericht naar de Belastingdienst te sturen. Let op: correctieberichten die de Belastingdienst na 1 mei 2018 ontvangt, worden niet meer verwerkt voor deze overgangsregeling. Voor het aanvragen van het LKV over 2018 geldt dat de werkgever uiterlijk op 1 mei 2019 een correctiebericht kan sturen.

De informatie uit dit artikel is afkomstig van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Meer vragen en antwoorden over deze wet zijn te vinden via deze link.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.