Klijnsma gaat gesubsidieerde arbeid nader bekijken

0

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) bekijkt of meer mensen dan alleen werknemers van de sociale werkplaatsen via gesubsidieerde arbeid kunnen worden geholpen. Desnoods tot aan hun pensioen.

Dat maakte Klijnsma donderdag duidelijk tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer. Klijnsma wees erop dat al wordt gewerkt aan een proef om te onderzoeken of mensen die door een lichamelijke en/of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, beter worden geholpen via zogeheten loondispensatie. Daarbij betalen werkgevers alleen voor productieve uren van de gehandicapte en krijgt deze werknemer voor de niet-productieve uren een uitkering.

‘Jettajobs’

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum had om opheldering gevraagd, nadat Klijnsma zich positief had uitgelaten over gesubsidieerde arbeid na een bezoek aan de Verenigde Staten. Zijn GroenLinks-collega Ineke van Gent vroeg of er “Jettajobs” komen in navolging van de Melkertbanen, waarbij het probleem was dat mensen niet vanuit hun gesubsidieerde plek doorstroomden naar ‘gewoon’ werk.

Maar Klijnsma voelt niets voor nieuwe Melkertbanen. Het is volgens haar “wel wezenlijk” na te denken hoe mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen, te helpen met loonkostensubsidie. Dat wordt wegens de plannen voor modernisering van de sociale werkplaatsen nu onderzocht in de proef met loondispensatie.

Gesubsidieerde arbeid

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is bezorgd over dit soort gesubsidieerde arbeid. Mensen die weinig salaris van de werkgever krijgen en veel loonaanvulling met de uitkering nodig hebben, kunnen onder het minimumloon terechtkomen.

Klijnsma zei dit tijdelijk te accepteren als mensen daardoor kunnen opstappen naar ‘gewoon’ werk. Zij stelde dat op deze manier mensen die van jongs af een handicap hebben en in de Wajong zitten, ook negen jaar lang onder het minimumloon kunnen zitten.

Hervorming sociale werkplaatsen

Het kabinet werkt met diverse proeven aan hervorming van sociale werkplaatsen. De bedoeling is meer werknemers uit de beschutte werkomgeving bij een ‘gewone’ werkgever te plaatsen en de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening weg te werken. Veel gehandicapten die wachten op een plek in de sociale werkplaats, zitten in de bijstand of Wajong.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.