Individuele salarisonderhandeling beter voor medewerker en werkgever

0

Zowel voor werknemers als werkgevers is het beter individuele afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken in plaats van collectieve afspraken, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen.

Het gemiddelde salaris van medewerkers in de private sector stijgt harder als medewerkers en managers individueel onderhandelen over het salaris, in plaats van het volgen van een cao waarin salarissen zijn vastgelegd. Dit blijkt uit een 10 jaar durende studie naar de salarisontwikkeling van Deense werknemers.

Werknemers
Het salaris van medewerkers die individueel onderhandelden steeg 5 procent harder dan het salaris van medewerkers die beloond werden op basis van senioriteit, zoals in een cao vastgelegd.

Jakob Roland Munch, economieprofessor aan de Universiteit van Kopenhagen had niet zo’n groot verschil verwacht. ‘ Zelfs laaggeschoolde medewerkers profiteren van gedecentraliseerde salarisonderhandelingen.’ Oudere, hoogopgeleide medewerkers profiteren het meest van individuele onderhandelingen. Ten opzichte van medewerkers die onder een cao vallen stijgt hun salaris met 7 procent. Het salaris van laagopgeleide medewerkers en starters stijgt nog altijd 3 procent harder als individueel onderhandeld wordt.

Werkgevers
Ook werkgevers profiteren. Een flexibel salarissysteem biedt meer mogelijkheden om medewerkers te belonen naar toegevoegde waarde. Organisaties kunnen zich daardoor beter en sneller aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld makkelijker ‘sleutelmedewerkers’ behouden, terwijl medewerkers wier functie op de nominatie staat om geoutsourced te worden, hun baan kunnen behouden door een lager salaris te accepteren, aldus professor Munch.

‘ Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat gedecentraliseerde salarisonderhandelingen ervoor zorgen dat werkgevers zich beter kunnen aanpassen aan wijzigende marktomstandigheden en dat zij daardoor productiever zijn.’ De onderzoekers benadrukken dat zij verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek te extrapoleren zijn naar andere West-Europese landen waar op vergelijkbare wijze arbeidsvoorwaardenonderhandelingen plaatsvinden.

Een verslag van de studie, mede uitgevoerd door Christian Møller Dahl van de Universiteit van Zuid Denemarken en Daniel le Maire van de Universiteit van Kopenhagen, is te vinden op de site van de Universiteit van Kopenhagen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.