In dienst nemen AOW’er aantrekkelijker

1

Het wordt aantrekkelijker om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. Werkgevers hoeven een gepensioneerde straks nog maar 6 weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van 2 jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden.

Dat staat in een plan van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat de ministerraad vrijdag bespreekt. Als het wordt overgenomen, gaat het wetsvoorstel op 1 januari 2016 in. Ook enkele andere maatregelen om het werken na de pensioenleeftijd te stimuleren, worden dan van kracht.
Asscher wil het ook voor werknemers aantrekkelijker maken te blijven doorwerken na het bereiken van hun AOW-leeftijd. Ze krijgen recht op wettelijk minimumloon. Op dit moment hebben ze dat recht nog niet.

Eerder is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW- leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen ontslagvergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen, gelden wel weer de gewone ontslagregels.
Desastreus plan

De FNV ziet niks in het plan van Asscher en noemt het ‘desastreus voor werkend Nederland’. FNV-voorzitter Ton Heerts: “Dit is een verkeerde maatregel op een totaal verkeerd moment en een dolk in de rug van hardwerkend Nederland. Er zitten nog steeds ruim 600 duizend mensen werkloos thuis, daar moet eerst een oplossing voor komen. Ouderen die na de pensioengerechtigde leeftijd mogen blijven doorwerken zullen de banen innemen van jongere werkenden.’

Volgens Asscher is de kritiek van de FNV gebaseerd op onjuiste veronderstellingen. De minister neemt namelijk ook maatregelen om te voorkomen dat gepensioneerde werkenden jongeren verdringen bij een bedrijf. Doorwerkende AOW’ers moeten als eerste worden ontslagen bij een reorganisatie. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers.

Ook het vorige kabinet wilde het al stimuleren dat mensen na hun pensioenleeftijd blijven doorwerken. Toenmalig minister van Sociale Zaken Henk Kamp stuurde daarvoor in mei 2012 een voorstel naar de Raad van State. Dat plan is door de val van Rutte-I niet meer in de Kamer behandeld.

Bron: ANP

Lees ook: Slecht geheugen oudere werknemer is mythe

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. Adriaan de Waal op

    Je reinste verdringing! Een goed ingewerkte en (hoog)gekwalificeerde kracht na pensionering laten werken voor het minimumloon! Zo krijgen jongeren steeds minder kansen op een (goede) baan.