Hoge Raad: geen recht op uitbetaling ATV-uren

0

Op grond van de wet is er geen recht op uitbetaling van ATV-uren en de regelingen over uitbetaling van vakantie-uren zijn niet van toepassing op ATV-uren. Als er dan ook niks in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen, bestaat er geen recht op een geldelijke vergoeding voor niet genoten AVT-uren.

De situatie

Twee werknemers vorderen bij de kantonrechter van hun werkgever onder andere uitbetaling van niet genoten ATV-uren. De kantonrechter wijst deze vordering af en in hoger beroep vangen de werknemer ook bot. De werknemers gaan in cassatie.

Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Slijterijen van toepassing, waarin de volgende regeling voor ATV is opgenomen: ‘bij een normale arbeidstijd heeft de werknemer recht op 124 ATV-uren per jaar.’

De vraag

De twee werknemers eisen een geldelijke vergoeding  voor de niet genoten ATV-uren. De vraag die in cassatie beantwoord moet worden is of er een grond bestaat voor het uitbetalen van niet genoten ATV-uren

Het oordeel

Volgens de Hoge Raad is die grond er niet. In een eerder arrest heeft de Hoge Raad ook al overwogen dat ATV-regelingen in principe bedoeld zijn om het verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen en om arbeidsplaatsen te creëren. ATV-uren hebben niet, zoals een vakantieregeling, als doel om de werknemer in verband met de werkdruk betaald verlof te verschaffen.

Of er recht is op een vergoeding in geld voor niet genoten ATV-uren, is afhankelijk van wat partijen daarover hebben afgesproken. In dit geval werd daarvoor naar de cao gekeken. Daarin staat geen regeling voor het uitbetalen van ATV-uren. Uit diverse andere opgenomen bepalingen blijkt dat het ook geen vergissing is dat die regeling er niet is. De Hoge Raad wijst de vordering af.

Bron: LJN BI9633
Cassatie
Hoge Raad
02 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.