Het nieuwe loonstrookje

1

Rond deze dagen ontvangen miljoenen Nederlanders hun eerste loonstrookje van het jaar. En dat ziet er ineens anders uit dan zij gewend zijn. Wat veranderde ook alweer?

Index:

Een eenvoudiger loonstrook?
Financiële gevolgen
Toekomst

Een eenvoudiger loonstrook?

De salarisstrook is eenvoudiger geworden door de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB). De hoeveelheid informatie is teruggebracht, en alle bedragen voor belastingen en premies worden over één bedrag berekend. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.

Eerder bleek dat de veranderingen die ULB met zich meebrengen maar weinig aandacht kregen van HR. Lees in datzelfde bericht meer over de veranderingen van de wet.

Niet begrijpelijker

Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP over de veranderingen: ‘Het maakt de loonstrook overzichtelijker, maar dat wil nog niet zeggen dat het begrijpelijker wordt. Voor werknemers met een auto van de zaak is het bijvoorbeeld even opletten geblazen: het voordeel van de auto van de zaak wordt voortaan meegeteld voor de werknemersverzekering en je bouwt hierover, als het loon niet hoger is dan het maximum premieloon, dus ook uitkeringsrechten op.’

  • ADP Nederland heeft een interactieve loonstrook ontwikkeld. Deze geeft uitleg over alle onderdelen van de nieuwe strook.

Financiele gevolgen

Wat de financiële gevolgen zijn van de Uniformering Loonbegrip, hangt af van de opbouw van het personeelsbestand en het loongebouw. Vooral de organisaties met veel parttimers in dienst, die een relatief laag loon verdienen, hebben last van het afschaffen van de franchise in de Awf-premie. Die werknemers vallen niet meer binnen de franchise, en betalen over het volledige salaris de WW-Awf premie. Voor werkgevers met veel werknemers met een premieloon hoger dan het maximum premieloon, is het afschaffen van de franchise gunstig. Sinds januari valt de bijtelling voor leaserijders onder het loon voor de werknemersverzekeringen. Vooral bedrijven waar veel werknemers een auto van de zaak hebben die een loon verdienen onder het maximum premieloon voelen financiële consequenties.

Toekomst

Al lange tijd worden veranderingen bedacht om het uitgebreide en ingewikkelde loonstrookje eenvoudiger te maken. In een Whitepaper van ADP over de uniformering van het loonbegrip en loonsomheffing schrijft Gerard van Westen dat de Wet uniformering loonbegrip een hoger doel dient. Volgens ‘Haagse Kringen’ is deze uiteindelijk nodig voor invoering van een loonsomheffing. Dat zou betekenen dat de loonbelasting, de premies en de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet samengevoegd worden in één percentage, dat door de werkgever wordt ingehouden en afgedragen. Een werknemer zou niet meer te maken hebben met inhoudingen op het loon. Van Westen is niet enthousiast. Ook deskundigen uit de praktijk zijn kritisch, zo schrijft hij. Een loonsomheffing zou fiscale problemen van werkgever naar werknemer verschuiven.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Alice Witten op

    Het feit dat het voordeel auto van de zaak wordt meegeteld voor de werknemersverzekeringen geeft dat wel echt hogere uitkeringsrechten? In staadsblad 675 is nl. gepubliceerd de wet van 20 december 2012 tot wijziging van verschillnde wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten de het UWV. Daarin wordt v.w.b. de werkloosheidswet in artikel I onder 3 aangegeven dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend: het voordeel van het voor priv?-doeleinden ter beschikking stellen van een auto. Een zelfde zinsnede is opgenopmen in artikel III, eveneens onder A 3. Hier gaat het over de Wet WIA. Heeft hier al iemand studie van gemaakt? Ben erg benieuwd, want het zou bijzonder vreemd zijn natuurlijk: wel premie betalen maar geen rechten opbouwen.