Heffingskorting voor werknemers in loondienst tegen groei zzp er

2

Uit onderzoek blijkt dat het aantal zzp ers de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Inmiddels beschikt Nederland over meer dan een miljoen zzp ers, wat betekent dat dit aantal binnen vijftien jaar is verdubbeld. Volgens PvdA is een heffingskorting voor personeel in loondienst de oplossing tegen deze groei.

De belasting- en premie inkomsten dalen namelijk bij de stijging van het aantal zzp’ers. Hierdoor loopt het Rijk sociale premies mis en is er minder geld voor onderwijs, openbaar vervoer en zorg, blijkt uit het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO). Daarnaast blijkt dat een zzp’er bij gelijk netto loon ruim 40 procent goedkoper is, dan een werknemer in loondienst: dé reden dat opdrachtgevers vaker een zzp’er aannemen. Het grote verschil bestaat, naast fiscale voordelen, uit sociale premies die een werkgever betaalt voor iemand in loondienst.

De PvdA zegt in de Volkskrant dat er een heffingskorting moet komen voor werknemers in loondienst. Het verschil tussen het aantal werknemers in loondienst en het aantal zzp’ers zou hiermee aanzienlijk kleiner moeten worden.

“Het is erg mooi dat de PvdA denkt over lastenverlichting voor werknemers. Als de PvdA met dit soort voorstellen komt, zullen we daar altijd goed naar kijken en ze niet zomaar afschieten. Maar we moeten ook goed naar de dekking kijken”, reageert VVD-Kamerlid Anne Mulder tegen de krant.

Bron: Volkskrant

Lees ook: Wiebes stelt wet DBA uit

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. MCJM Roosendaal op

  Meer heffingskorting betekent meer nettoloon, dat houdt in dat er op termijn lagere brutolonen betaald gaan worden, waardoor de loonsom waarover premies geheven wordt daalt en daarmee de premie inkomsten. Als de brutolonen dalen, daalt ook het loon voor pensioenopbouw en het "vaste" inkomen waarop je een hypotheek kan aanvragen. Bij een lager inkomen kan men meer gebruik maken van toeslagen. Dit voorstel heeft teveel averechtse effecten. Kijk dan of het plan "Basis inkomen voor iedereen" kan worden uitgewerkt. Loonheffingen en sociale verzekeringen in 1 heffing samenvoegen? https://www.youtube.com/watch?v=mVoPG9HtYF8
  Groet en goede zaken, Marco Roosendaal

 2. Marco Roosendaal op

  Leuk dit terug te lezen. Ik ben het nog steeds eens met de strekking van mijn verhaal. Onlangs is de Wet DBA in werking getreden. De overheid probeert nog steeds op traditionele wijze een oplossing te vinden. Laten we eens "out of the box" denken 🙂 Stel iedereen is ZZP-er? Dan kan je de ketenregeling laten vervallen. Mocht een werkgever iemand in vaste dienst willen nemen om de kennis en kunde van de medewerker aan zijn bedrijf te verbinden, dan wordt het een werknemer in een traditioneel dienstverband.
  De ZZP-er kan wel via de aangifte loonheffing blijven lopen. Hij/zij doet maandelijks aangifte en ontvangt via de belastingdienst het "nettoloon" De ZZP-ondernemer kan bij de belastingdienst aangeven premie te willen betalen voor een AO-verzekering (WAZ!?). Dan krijgt deze ondernemer iets minder nettoloon. Ook de BTW kan via de aangifte LH "vereffend" worden. Marco Roosendaal, Finosoof

  https://www.youtube.com/watch?v=CLYImFVo6EU
  Een betere link dan bij de 1e reactie. Econoom Marcel Canoy legt uit hoe het zit als we een basisinkomen voor iedereen zouden willen invoeren.