Geen recht op loondoorbetaling bij ziekte wegens verslaving

2

Op 14 september 2007 heeft de Kantonrechter te Gouda* een interessante
uitspraak gedaan. De Kantonrechter oordeelde dat een werknemer die langdurig
alcohol en drugs gebruikt, zelf het risico dient te dragen indien hij hierdoor
niet in staat is te werken.

 

De ziekte van de werknemer was door zijn opzet (althans een met opzet gelijk te stellen ernstige mate van schuld) veroorzaakt, zodat de werkgever niet verplicht was het loon van de werknemer tijdens de ziekteperiode door te betalen, aldus de Kantonrechter.

Drugs en alcohol

De werknemer had zich in december 2006 ziek gemeld. Nadat de werkgever vernam dat de oorzaak van de ziekte van de werknemer was gelegen in een alcohol- en drugsverslaving, zette hij de betaling van het loon aan de werknemer per direct stop. De werkgever hervatte de loonbetaling weer nadat de werknemer het werk (gedeeltelijk) had hervat. De werknemer startte een kort geding waarin hij het loon vorderde over de periode dat hij ziek was geweest en hierin geen loon ontving. Hij beriep zich hierbij op het feit dat psychische factoren de oorzaak waren van zijn alcohol- en drugsgebruik.

Opzet of ernstige mate van schuld

Ingevolge artikel 7:629 lid 3 sub a BW heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. De opzet van de werknemer moet zijn gericht op het ziek worden. De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat de verslaving aan alcohol en drugs als gevolg waarvan de werknemer ziek is geworden en enkele maanden niet heeft kunnen werken, opzet oplevert in de zin van artikel 7:629 lid 3 sub a BW, althans een met opzet gelijk te stellen ernstige mate van schuld.

De door de werknemer gestelde psychische problemen (die de werknemer niet nader had onderbouwd), kunnen volgens de kantonrechter geen rechtvaardiging opleveren voor de verslaving, hoe ernstig deze problemen ook (kunnen) zijn. Indien de werknemer inderdaad psychische problemen had, had hij deskundige hulp moeten zoeken en wellicht medicijnen kunnen innemen. Men raakt pas verslaafd aan alcohol en/of drugs na langdurig en veel gebruik van deze middelen. De werknemer heeft volgens de kantonrechter bij volle bewustzijn zelf gekozen voor een aanzienlijk en langdurig gebruik van alcohol en drugs. De werknemer dient dan ook het risico te dragen van dit langdurig gebruik. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer tot betaling van het loon dan ook af.

Rechtspraak

Deze uitspraak is opmerkelijk omdat door rechters zelden wordt geoordeeld dat sprake is van ‘ opzettelijk veroorzaken van ziekte’ . Het is vrijwel onmogelijk voor een werkgever om aan te tonen dat de opzet gericht is op het ziek worden. Zo kan opzettelijk risicovol gedrag zoals sportbeoefening niet tot verlies van de aanspraak op loondoorbetaling leiden, evenmin het begaan van een make-me-beautiful operatie (al dan niet met complicaties). Ook het feit dat een werknemer gedwongen moet worden opgenomen in een psychiatrische inrichting na het plegen van een delict is volgens de rechtspraak geen reden om de werknemer zijn loon te onthouden tijdens ziekte.

Over de vraag of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling tot 100% indien hij arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een verkeersongeval, veroorzaakt wegens dronkenschap, wordt door enkele kantonrechters wel verschillend geoordeeld. Toekomstige jurisprudentie op het gebied van artikel 7:629 lid 3 sub a BW zal uitwijzen of met de uitspraak van de Kantonrechter te Gouda daadwerkelijk een andere koers is ingezet.

Persoonlijk verwacht ik dat de uitspraak van de Goudse kantonrechter geen navolging zal krijgen, omdat overmatig alcohol- en/of drugsgebruik – evenals in de kwestie waarover de kantonrechter te Gouda had te oordelen – zelden zal zijn gericht op het ontstaan van ziekte.

* JAR 2007/237, uitspraak van de Kantonrechter Gouda op 23-08-2007

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. C. Uittenbogaard op

    Ik ben benieuwd of deze uitspraak is geaccepteerd of dat er in hoger beroep is gegaan. En indien dat laatste het geval is, wat is daarvan de uitkomst.
    Ik meen dat verslaving een ziekte is waarvoor de persoon niet verantwoordelijk is. Wel is de persoon verantwoordelijk voor herstel. Ten alle tijde zal deskundige hulp dienen te worden ingeschakeld.
    In onderhavig geval is niet duidelijk of deskundige hulp is ingeschakeld.

  2. er moet meer aandacht besteed worden aan de rechten van mensen met een alcohol/drugs verslaving, en er moet meer gekeken worden naar de aard van de ziekte en ook de gevolgen van de ziekte deze mensen zijn compleet de weg kwijt en dienen beschermd te worden, rechten hebben tenslotte iedereen, of is dit nou descriminatie/ongelijke behandeling. Ik ben momenteel bezig om voor iemand op te komen die Euro. 80,000 is uitgekleed door verschillende instanties puur door de feit dat hij een alcohol verslaving/ziek was en is niet op een eerlijke manier veroordeeld is. Deze man was zeer goed in zijn werk heeft zijn leven lang kai hard gewerkt en puur op psychische gronden die veroorzaakt is door stress namelijk on-eerlijke /ongelijke behandeling door 2 werkgevers een waarvan hij 18jaar zeer goed heeft gepresteerd en door politiek en geld de deur is gewezen en andere prive omstandigheden heeft dit ontstaan, naar mijn mening het lijkt alsof Geld boven alles gaat zelfs boven iemands menselijke rechten. ziek is ziek, watvoor aard de ziekte ook heeft. deze mensen zijn compleet de controle over hun leven kwijt en moet beschermd worden niet gestraft worden!!! Er zijn fouten gemaakt hier, deze man heeft in verschillende klinieken / bij artsen en alles in zijn macht gedaan van deze ziekte af te komen maar tussendoor zat hij allelei rechtzaken te voeren om zijn baan te beschermen, dit heeft hem enorm veel druk veroorzaakt en heeft in de weg gestaan van zijn herstel. uiteindelijk is hij overleden. deze regering wil wel alcohol over de toonbank verkopen lekker belasting van de mensen verdienen maar ze willen niet opdraaien voor de schade wat het met zich mee brengt, ik vind het recht uit schandalig!!! Op dit moment ben ik zo boos op de nederlands rechts systeem dat dit allemaal mag en kan gebeuren. zelfs mijn advocaat zei dat het oneerlijk is maar kan hier niets meer aan doen!