Geen loon bij weigering passende arbeid

0

Een werknemer was geschikt verklaard voor aangepast werk voor 2 uur per dag. Toen hij niet op het werk verscheen en bleek dat hij ook geen second opinion had aangevraagd, zette de werkgever het loon stop. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever alleen loon had mogen inhouden over de 2 uur per dag die de werknemer had moeten werken.

De situatie

Een service medewerker bij een benzinestation meldt zich op 22 januari 2009 ziek met psychische klachten. Op 16 maart heeft hij een afspraak met de bedrijfsarts waarin de arts oordeelt dat de hij vanaf 16 april voor 2 uur per dag aan het werk kan. De medewerker is het niet eens met dit oordeel en vraagt de arts contact op te nemen met zijn huisarts. De bedrijfsarts wijst de medewerker op de mogelijkheid van een second opinion. De werknemer hoort niks meer van de bedrijfsarts en onderneemt zelf ook geen actie.

Als hij op 16 april niet op het werk komt, zet de werkgever de loonbetaling stop.  Op 21 april wordt schriftelijk het oordeel van de bedrijfsarts naar de werknemer gestuurd. Op 24 april reageert de gemachtigde van de werknemer op deze brief. De werknemer stapt vervolgens naar de kantonrechter om loondoorbetaling te vorderen.

Het oordeel

Normaal gesproken is bij een vordering tot loondoorbetaling bij ziekte een deskundigenoordeel van het UWV vereist. Maar omdat de tijd tussen het stopzetten van het loon en het kort geding zo kort is, kan dit niet worden verlangd. De rechter oordeelt dat de werknemer in ieder geval recht op loon heeft tot en met 24 april, omdat hij toen de brief met het oordeel van de arboarts in ieder geval had ontvangen. Het rapport van de arboarts is volgens de rechter duidelijk een definitief oordeel.

De werknemer had zelf actie moeten ondernemen omdat van hem ook tijdens ziekte een actieve houding wordt verwacht, onder andere op grond van artikel 7:660a BW. Omdat de werknemer niets heeft gedaan, is het stopzetten van het loon op zich terecht, maar niet het stopzetten van het volledige loon. Uit de rechtspraak en de wet blijkt dat het stopzetten van het loon op grond van artikel 7:629 BW alleen mag over de uren die de werknemer passende arbeid had moeten verrichten. In dit geval dus twee uur per dag. De andere uren was hij arbeidsongeschikt en heeft hij gewoon recht op loondoorbetaling.

Doorbetaling van loon bij ziekte

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een zieke werknemer recht op loondoorbetaling. Dit recht kan vervallen, bijvoorbeeld als de werknemer dingen doet die zijn genezingsproces vertragen of als de  arbeidsongeschiktheid zijn eigen schuld is. Het recht op loondoorbetaling vervalt ook als, net als in het bovenstaande geval, de werknemer zonder reden passende arbeid niet verricht terwijl hij daartoe wel in staat is.  Op grond van  artikel 7:660a BW is de  werknemer namelijk verplicht de aangeboden passende arbeid te verrichten.

Bron: LJN BJ3489
rechtbank Utrecht
Procedure: eerste aanleg
Datum: 23 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.