Geen kennis over wet die over zes weken ingaat

3

De helft van de HR-professionals weet niet wat de Wet Uniformering Loonbegrip is, hoewel deze wet per 1 januari 2013 in gaat.

Dit blijkt uit onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP onder ruim 500 Nederlandse HR-professionals.

De Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) wordt met ingang van het nieuwe jaar ingevoerd en heeft consequenties voor de salarisstroken die mensen krijgen, zegt Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP. ‘Momenteel zijn er drie grondslagen waarover diverse heffingen worden berekend: een voor de loonbelasting, een voor de premies werknemersverzekeringen en een voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Die drie grondslagen worden ieder voor zich nèt even verschillend van elkaar vastgesteld.’
In het kader van administratieve lastenverlichting voor werkgevers en de inzichtelijkheid voor werknemers worden die drie grondslagen nu gelijk getrokken. ‘Je gaat nu dus over exact hetzelfde bedrag die belasting en premies betalen.’

Goed opletten op details

In de praktijk hoeft er niet veel aangepast te worden, omdat de salarissoftware het meeste zelf regelt. ‘Maar er zijn wel degelijk aandachtspunten. Bijvoorbeeld het voordeel van het privégebruik van de lease-auto, dit behoort namelijk per 2013 tot de grondslag van de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor een pensioenregeling die gebaseerd is op deze grondslag behoort de auto dus ook tot de grondslag voor het pensioengevend loon. In de belastingwetgeving is echter opgenomen dat over dit voordeel geen pensioen mag worden opgebouwd. In die zin zullen pensioenreglementen dus moeten worden aangepast of verduidelijkt. Kijk dus goed naar hoe de wet voor allerlei secundaire regelingen uitpakt.’

Nu al beginnen

Volgens Van Leeuwerden zouden organisaties bij het maken van plannen voor 2013 nu al rekening moeten houden met de wijzigingen die eraan komen. ‘Loop eens binnen bij je salarisadministrateur om te kijken wat er allemaal gaat veranderen. Ook kun je er een stuk voorlichting naar je medewerkers aan wijden. Er gaat voor hen immers ook wat veranderen op de loonstrook: er komen andere posten op te staan en dergelijke.’

Financiële gevolgen

Aangezien de HR-afdeling de komende tijd met meer veranderingen te maken krijgt (zoals het SEPA-proof maken van de salarisadministratie en de invoering van de werkkostenregeling), is de ULB iets om nu al rekening mee te houden om de administratieve lasten goed te kunnen opvangen. ‘Verder kan de ULB door wijziging in de heffing van de WW-premie ook behoorlijke financiële consequenties hebben.’

Loonstrook begrijpelijker?

Eerder dit jaar werd in de whitepaper ‘Uniformering van het loonbegrip en loonsomheffing’ al duidelijk dat de ULB de loonstrook inzichtelijker maakt, maar niet per definitie vereenvoudigt. De ULB is volgens ADP een stap in de goede richting om de loonstrook eenvoudiger te maken voor de werknemer, maar belangrijke obstakels en politieke inmenging in de Wetgeving staan een echte vereenvoudiging in de weg. De commissie Van Dijkhuizen bracht eerder deze maand een advies uit voor het versimpelen van de belastingheffing naar twee tarieven van 37 procent en 49 procent. Ook dat zou een verdere vereenvoudiging van de loonstrook betekenen, maar niet tegelijkertijd een makkelijkere salarisadministratie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Clint Broeders op

  Hi Clint,

  wellicht goed als jij ons (HRM) hier eens over bij gaat praten. Als ik namelijk dat verhaal leest over de grondslag voor de berekening van de premies in relatie tot de pensioengrondslag, dan moeten we wel iets gaan doen.
  groeten,
  Hans

 2. De politiek spreekt helaas wel met dubbele of misschien wel beter: gespleten tong.

  Er wordt gesuggereerd dat 1 tarief (flat-tax) of desnoods 2 tarieven een vereenvoudiging is; dat is het niet echt, want dat is nou juist iets wat iedereen best wel begrijpt en ook logisch en eerlijk vindt. En voor de administratieve afhandeling is het tamelijk eenvoudig.

  Maar vervolgens wordt wel vrolijk de belastingvrije voet inkomensafhankelijk gemaakt. Dat maakt de feitelijke belastingheffing zeer ondoorzichtig, en bovendien onlogisch. Je betaalt namelijk bij de hogere middeninkomens meer marginale belasting dan als je een echt hoog inkomen hebt. Denivellering dus. Onbegrijpelijk dat de PvdA hiermee akkoord is gegaan. En zeker zo onbegrijpelijk dat de VVD een dergelijke complexiteit introduceert, waar deze partij het zo pleit voor administratieve lastendruk vermindering. Maar mogelijk toch ingegeven om de allerrijksten te sparen voor een hoger tarief.

  We zijn echt nog heel ver weg van belastingvereenvoudiging, zolang politici de complexiteit er van dankbaar inzetten om de ware aard van de vunzig gesloten compromissen te verhullen.

 3. Andries F. Bongers op

  Beste Jan, Volgens mij zit je er naast. Misschien niet v.w.b. het effect van de maatregelen, maar wel dat we politici hebben die heel doortrapt een aantal nieuwe wetten er doorheen drukken. Het is eigenlijk veel erger. Zodra de wetten zijn aangenomen begrijpen ze pas welk onheil er weer is aangericht en begint het repareren. Maar dat houdt mensen zoals ik van de straat. zie HR-Kiosk