Finale kwijting onder dwang niet rechtsgeldig

0

Een werkgever houdt € 200 van de eindafrekening achter totdat de werknemer een verklaring tot finale kwijting heeft ondertekend.

Die verklaring is afgedwongen en daarom kan de werkgever geen beroep doen op de finale kwijting. De werknemer heeft alsnog recht op achterstallig cao-loon.

De situatie

Een chauffeur is twee keer op basis van tijdelijke contracten in dienst geweest bij de werkgever. Het laatste contract eindigde in november 2006. Daarnaast heeft hij diverse tijdelijke contracten gehad bij andere vennootschappen. Na afloop van de contracten verzorgde de werkgever de eindafrekening en hield daarbij steeds een bedrag van € 200 achter. Dat bedrag ontving de werknemer als hij bij de werkgever een verklaring tot finale kwijting ondertekende. Aansluitend werd dan de overeenkomst met de nieuwe werkgever getekend.
Na verloop van tijd komt de werknemer er achter dat hij te weinig loon heeft ontvangen. Hij had recht op het hogere cao loon omdat de cao algemeen verbindend was verklaard.

De vordering

De werknemer vordert van de werkgever onder meer uitbetaling van te weinig betaald loon en vakantietoeslag over de periode dat de cao algemeen verbindend was verklaard.

Het oordeel

De vraag is of de werknemer het achterstallige loon kan vorderen ondanks het feit dat er finale kwijting heeft plaatsgevonden. De kantonrechter stelt vast dat er tussen de directeuren van de vennootschappen nauwe familiebanden bestaan en dat de arbeidsovereenkomsten naadloos op elkaar aansloten. De eindafrekening kan niet als een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 BW) gezien worden; het is een door de werkgever afgedwongen verklaring. En als het al zou gaan om een vaststellingsovereenkomst, dan zou die tot stand gekomen zijn onder dwang.

Voor wat betreft de cao hoefde de werknemer redelijkerwijs niet te weten dat de cao algemeen verbindend was verklaard. Omdat de werkgever geen beroep kan doen op de finale kwijting, mag de werknemer dus gewoon zijn achterstallige loon vorderen. En die vordering wordt toegewezen.

LJN BL6835
Kantonrechter Assen
Finale kwijting
Eerste aanleg
02 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.