Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2020

0

De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2020 zijn bekend. Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan beide omhoog. 

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020 € 1.680,00 per maand, € 387,70  per week en € 77,54 per dag. De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant.

Minimumjeugdloon

De wetgever heeft het minimumjeugdloon stapsgewijs aangepast voor per 1 juli.

15 jaar: € 504,00 per maand
16 jaar:  € 579,60 per maand
17 jaar:  € 663,60 per maand
18 jaar:  € 840,00 per maand
19 jaar:  € 1008,00 per maand
20 jaar:  € 1.344,00 per maand
21 jaar en ouder:  € 1.680,00 per maand

Aanpassingen wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is in fases gewijzigd. Werknemers jonger dan 23 jaar kregen niet het volledige wettelijk minimumloon maar een vast percentage hiervan. De overheid verlaagt de leeftijd waarop het volledige wettelijk minimumloon geldt naar 21 jaar. Met de wijzigingen per 1 januari 2020 treedt de laatste fase van deze aanpassing in werking.

Let op!
De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledig wettelijk minimumloon per dag, week of maand.
Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling.

Lees meer over:

Over Auteur