De Jager informeert Kamer over doorwerkbonus

0

Minister De Jager informeerde dinsdag de Tweede Kamer per brief over het effect van de doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2009 in de Eerste Kamer op 16 december 2008 is toegezegd dat het effect van de doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen, zal worden gemonitord en dat daarover aan de Kamer zal worden gerapporteerd.

Omdat de doorwerkbonus pas sinds 2009 van kracht is, zijn er op dit moment nog geen gegevens beschikbaar om een eventuele positieve trendbreuk in de groei van de arbeidsparticipatie in aantallen of uren te kunnen constateren, zo schrijft minister De Jager van Financiën.

Bovendien moet worden bedacht dat de doorwerkbonus mogelijk enige tijd nodig heeft, om zijn effect op de arbeidsparticipatie te sorteren; werknemers zullen veelal lang van tevoren overwegen op welk moment zij uit het arbeidsproces zouden willen treden. Evenmin is duidelijk welke (tijdelijke) gevolgen de financiële crisis heeft gehad voor de groei van de arbeidsparticipatie van ouderen.

Het is volgens de minister echter zeer  aannemelijk dat de doorwerkbonus een extra stimulans biedt tot verhoogde arbeidsparticipatie van ouderen. Deze verhoogde arbeidsparticipatie kan vorm krijgen in het langer actief blijven op de arbeidsmarkt en via een verhoogd aantal uren voor nog actieve ouderen. Voor 64-jarigen kan de doorwerkbonus door de vormgeving oplopen tot meer dan € 4.500 op jaarbasis, waardoor het waarschijnlijk is dat beide effecten in de praktijk tot uiting zullen gaan komen.

Bron: Ministerie van Financiën

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.