Cafetariabesluit aangepast aan werkkostenregeling

2

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het zogenoemde cafetariabesluit aangepast aan de werkkostenregeling. Ook onder de nieuwe regeling is het mogelijk belast loon om te zetten in onbelast loon.

 

Met ingang van 2011 kan onder het regime van de werkkostenregeling bij een cafetariaregeling een ruil plaatsvinden waardoor belaste loonbestanddelen als gerichte vrijstelling buiten de belastingheffing blijven. Ook is een ruil mogelijk als de werkgever de heffing bij de werknemer voorkomt door een vergoeding of verstrekking aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Als een werkgever gebruikmaakt van de vrije ruimte, moet hij er wel op letten dat deze niet te snel wordt benut. Het is raadzaam nadere voorwaarden te stellen. Stel bijvoorbeeld een limiet in voor deelname aan de fietsenregeling onder de cafetariaregeling (op is op). Zo voorkomt de werkgever dat hij bijvoorbeeld halverwege het jaar al door de vrije ruimte heen is en het personeelsuitje en kerstpakket tegen 80% eindheffing worden belast.

Cafetariaregeling
Cafetariaregelingen maken het in het algemeen mogelijk belaste loonbestanddelen te ruilen met andere loonbestanddelen die geheel of gedeeltelijk niet tot het bij de werknemer belaste loon behoren. Denk bijvoorbeeld aan de ruil van belaste loonbestanddelen als (een gedeelte van) het brutoloon per maand, een eindejaarsuitkering, een tantième, een provisie of de vakantietoeslag. De werknemer kan zulke loonbestanddelen bijvoorbeeld inzetten om een fiets te verkrijgen of bijvoorbeeld spaarloon, een vergoeding voor kosten van kinderopvang, een vergoeding of verstrekking van de inrichting van een werkruimte, een vergoeding voor regelmatig woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen, een vergoeding van de kosten van een studie of een vergoeding van vakbondscontributie.

Let op!
Belangrijk is dat de ruil van arbeidsvoorwaarde realiteitswaarde heeft. Dit betekent dat wijzigingen in de beloning in het algemeen gevolgen moeten hebben voor onder meer de hoogte van de pensioengrondslag, het vakantiegeld, de uitkeringsgrondslag voor de werknemersverzekeringen, het loon tijdens zwangerschap of ziekte en de zorg- en huurtoeslag.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Andries Bongers op

    De WKR verandert helemaal niets aan eerdere richtlijnen m.b.t. tot het uitruilen van arbeidsvoorwaarden (cafetariasysteem). Aanpassing of feitelijk bevestiging van het cafetariasysteem onder de WKR, is feitelijk overbodig. In bovenstaand artikel staat wel een FOUT, namelijk m.b.t. de pensioengrondslag:
    De staatssecretaris van Financi?n heeft op 8 september 2008 een besluit (CPP2008 1727M) gepubliceerd dat een uitbreiding van de goedkeuring (van 22-2-2002) bevat om bij inruil van loonbestanddelen (cafetariaregelingen) een verlaging van het pensioengevend loon achterwege te laten. (HR-kiosk)
    Dat het raadzaam is om bij verstrekkingen limieten te stellen is een regelrechte gotspe, want hoe reeel ook en mede ter voorkoming van onrechtvaardigheid, de WKR is ingevoerd om van al die regeltjes af te zijn.
    Dus resultaat: WKR met heel veel regeltjes!

  2. @ Andries Bongers.Ik ben het met je eens, dat onder de WKR het nog wel eens zo kan zijn dat we geconfronteerd gaan worden met behoorlijk wat extra administratieve lasten. Toch nog een kleine correctie: het besluit waarnaar je refereert is inmiddels vervallen en vervangen door Besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M, Stcrt. nr. 14304.