Beurshandelaar krijgt minimumloon

0

Een salarisregeling die leidt tot terugbetalen in plaats van ontvangen van salaris is buitenissig. De werknemer heeft sowieso recht op het wettelijk minimumloon.

De situatie en de vordering

Een daghandelaar op de beurs is sinds 2006 in dienst van zijn werkgever. Zijn salaris is gekoppeld aan de winsten die hij maakt. Maandelijks krijgt hij een voorschot van € 4.500 en elk kwartaal wordt er een afrekening gemaakt.
In januari 2009 wordt bij de afrekening € 80.000 bruto ingehouden omdat de werkgever voorziet dat de werknemer in de komende periode verliezen zal maken. Dit bedrag is later niet alsnog uitgekeerd of verrekend positieve bedragen.
De beurshandelaar zegt zijn arbeidsovereenkomst rechtsgeldig op per 1 november 2009 en vordert onder meer de ingehouden € 80.000 terug en betaling van het voorschot € 4.500 over de laatste twee maanden van zijn dienstverband, die hij overigens basissalaris noemt.

Het verweer

De werkgever vindt dat hij de salarisregeling voor verliezen spiegelbeeldig mag toepassen. En dat kan dus leiden tot afdracht van salaris in plaats van ontvangst. Zo’n negatief salaris hoeft niet meteen voldaan te worden. Maar als er aan het einde van het dienstverband een negatief saldo resteert dan moet dat wel meteen voldaan of verrekend worden.

Het oordeel

Uit de tekst van de arbeidsovereenkomst kan niet worden afgeleid dat de partijen hebben bedoeld dat de salarisregeling ook negatief kan worden toegepast. De rechter vindt de regeling zoals de werkgever die interpreteert “bepaald buitenissig”. Bij een dergelijke regeling mag je niet zomaar veronderstellen dat de partijen dat bedoeld hebben, dat moet dan uitdrukkelijk op papier staan.

Tweemaal geen bezwaar

De werknemer heeft blijkbaar eerder geen bezwaar gemaakt tegen de verrekening van negatieve opbrengsten. Het ging toen om bedragen van € 9.000 en € 744. De rechter vindt dat de werkgever na deze incidenten niet zomaar mocht aannemen dat de werknemer akkoord ging. Zelfs toen de werknemer in eerste instantie niet protesteerde tegen de inhouding van € 80.000. Wellicht heeft de werknemer zich er destijds niet in verdiept en zich niet gerealiseerd welke buitenissige berekeningswijze de werkgever had toegepast, overweegt de rechter.

Recht op minimumloon

De werknemer heeft geen basissalaris maar krijgt maandelijks een voorschot, stelt de rechter vast. Hij heeft dus geen recht op uitbetaling van € 4.500 over de laatste twee maanden van zijn dienstverband maar hij heeft wel recht op het wettelijk minimumloon.

Uitspraak

De rechter wijst de loonvordering van de werknemer toe: hij krijgt de € 80.000 terug. Daarnaast heeft hij recht op het wettelijk minimumloon over de laatste twee maanden van zijn dienstverband.

LJN BT7339
Kantonrechter Amsterdam
Wet Minimumloon
Eerste aanleg
06 januari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.