Belastingdienst publiceert nieuwsbrief loonheffingen 2017

0

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief met informatie over de nieuwe regels over het inhouden en betalen van loonheffingen vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd.

In de nieuwsbrief staat informatie over de volgende onderwerpen:
1 AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden
2 Start-ups en gebruikelijk loon
3 Afschaffen jaarloonuitvraag
4 Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen
5 Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
6 Uitfaseren pensioen in eigen beheer
7 Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving
8 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
9 Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA
10 Lage-inkomensvoordeel (LIV)
11 Bijtelling voordeel privégebruik auto
12 Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
13 Overname enkele taken van Zorginstituut Nederland (ZiNL) door CAK

Handboek Loonheffingen 2017

Omdat de besluitvorming over nieuwe regels nog niet is afgerond en ook de tarieven en percentages voor  nog niet definitief zijn, wordt er in de nieuwsbrief verwezen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2016’. Het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ zal begin februari 2017 verschijnen.

De ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ is te downloaden via de website van de Belastingdienst.

 

Lees meer over:

Over Auteur