Afspraak over salarisverlaging door rechter teruggedraaid

3

Het hof fluit een werkgever terug die een functiewijziging en een salarisverlaging voor een werknemer doorvoert, terwijl de werknemer hetzelfde werk blijft doen.

 

De situatie

Een productiemedewerker gaat in 2005 akkoord met een functiewijzing en een salarisverlaging. In een aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat vanaf het moment dat er een nieuwe machine beschikbaar komt, de werkzaamheden wijzigen van all-round productiemedewerker naar machineleider.
Het nieuwe salaris gaat in op 1 januari 2006 in, eerst met een persoonlijke aanvulling tot zijn oude salaris en vanaf 1 juli 2006 geldt het nieuwe, lagere salaris. Maar de nieuwe machine komt niet en de werknemer blijft zijn oude werk doen. Na vijf jaar maakt de werknemer alsnog aanspraak op het oude, hogere salaris. De werkgever wil niet betalen en de werknemer stapt naar de rechter.

De vordering

De werknemer beroept zich bij de kantonrechter op vernietigbaarheid van de overeenkomst en strijd met de cao. Hij vordert betaling van zijn achterstallige salaris, een bedrag van ongeveer 40.000 euro.  Bij de kantonrechter vangt de man bot maar in hoger beroep heeft hij wel succes. Daar wijzigt hij de grondslag van zijn vordering naar ‘strijd met goed werkgeverschap’.

Het oordeel

Het hof vindt dat de productiemedewerker recht heeft op het achterstallige salaris. Hij is steeds dezelfde functie blijven vervullen en er waren geen zwaarwegende omstandigheden voor de werkgever om de salarisverlaging te effectueren. Het doel van de aanvullende overeenkomst was de functiewijziging. De werkgever heeft zich niet goed gedragen door de salarisverlaging te effecturen terwijl de functie hetzelfde bleef. De salarisverlaging is ook op grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De werkgever heeft de aangevoerde noodzaak voor aanpassingen in het functiegebouw naar oordeel van het hof ook niet goed onderbouwd. De werkgever moet het achterstallige salaris alsnog uitbetalen, met wettelijke rente en wettelijke verhogingen.

LJN BX9312
Hof Den Bosch
Salarisverlaging
Hoger beroep
2 oktober 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Volledig terechte beslissing van het hof, maar in mijn ogen had de kantonrechter ook tot die uitspraak kunnen komen als die wat beter had gekeken naar de feitelijk situatie in plaats van zich te beperken tot strijdigheid met cao en vernietigbaarheid van de overeenkomst. Op deze manier bezorg je de rechterlijke macht onnodig extra werk (en daarmee onnodige kosten voor de maatschappij).