Onderwerp: Belonen

Werkgevers zijn verplicht tot het betalen van loon aan hun werknemers. Werknemers worden beloond voor hun inzet en de geleverde prestaties. Deze beloning bestaat in de regel uit salaris aangevuld met bijvoorbeeld een bonus. De hoogte van het loon is in principe te bepalen door de werkgever en werknemer, maar alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Als een werknemer bij demotie of degradatie een lager salaris ontvangt, moet hij hier expliciet mee instemmen. Daarom is in een demotieregeling doorgaans een afbouwregeling opgenomen. Ook belangrijk binnen dit thema: de loonbelasting en de daarbij behorende heffingskortingen.

Artikelen over het onderwerp belonen

Belonen
StellingBonussen maken je een aantrekkelijke werkgever

De arbeidsmarkt trekt inmiddels behoorlijk aan, en in veel sectoren wordt het al lastig om mensen te werven. Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever mensen aan je blijft binden? Drie experts reageren op de uitspraak: bonussen maken je een aantrekkelijke werkgever

Belonen
Berenschot: ‘Breng variatie aan in het beloningsbeleid’

Het nieuwe belonen staat hoog op de agenda van organisatieadviesbureau Berenschot. In adviezen, blogs en lezingen pleiten de consultants voor een onconventionele aanpak. Senior consultant Hans van der Spek moet wel bekennen: ‘Ons bureau is net de schilder bij wie de verf thuis bladdert.’

Belonen
Risico’s van de prestatiebonus

Het wel of niet uitdelen van deze prestatiebonus staat regelmatig ter discussie. Dr. Job Hoogendoorn bepreekt de risico’s van de prestatiebonus.

Belonen
4 vragen over de relatie tussen beoordelen en belonen

In het XpertHR College deelde prof. dr. Ferry Koster zijn wetenschappelijke kennis over beoordelen. Gedurende de uitzending werden er veel vragen gesteld. In dit artikel beantwoordt Koster de vragen over de relatie tussen beoordelen en belonen.

Belonen
Hoogleraar Jan van Ours: ‘Prestatieloon werkt beter als hele team meer krijgt’

Nu de arbeidsmarkt krapper wordt, staat beloning weer op de agenda. Hoe kunnen bedrijven en instellingen die inzetten om personeel te vinden en te behouden? In een serie interviews vragen we hoogleraren naar inventieve manieren om medewerkers binnen te halen en te behouden. Jan van Ours, hoogleraar arbeidsmarktecononomie* adviseert HR: ‘Bied medewerkers flexibele AOW aan.’

Belonen
Hoogleraar Willem Verbeke: ‘Incentive is geen vies woord meer’

Nu de arbeidsmarkt krapper wordt, staat beloning weer op de agenda. In een serie interviews vragen we hoogleraren naar nieuwe stimulansen om talentvol personeel binnen te halen en te behouden. Willem Verbeke, hoogleraar Sales en Account Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘HR moet er alert op zijn dat incentives slim worden ingezet.’

Belonen
T-Mobile stopt met prestatiebonus

T-Mobile schaft de prestatiebonus af. Het besluit hangt nauw samen met de trend de traditionele beoordelingscyclus aan te pakken. HR directeur David Thomas vindt dat de bonus solistisch gedrag in de hand werkt en voor scheve gezichten zorgt.

Belonen
Welk kerstpakket geeft u?

Bij het ene bedrijf staan de kerstpakketten met lekkernijen al opgestapeld in het magazijn. Het andere bedrijf laat medewerkers zelf hun pakket samenstellen – online of op de kerstmarkt in de hal. Het lijkt erop dat werkgevers dit jaar niet meer beknibbelen op de jaarlijkse traktatie voor het personeel. Wat gaat u doen?

1 2 3 21