Zorgplicht: werknemers ook verzekeren voor ongevallen op de openbare weg

2

Werkgevers hebben een vrij uitgebreide zorgplicht voor hun werknemers. Zo
is elke werkgever verplicht zich als goed werkgever te gedragen (BW art. 7:611)
en om maatregelen te nemen die voorkomen dat werknemers schade lijden op het
werk (BW art. 7:658).

Op deze twee artikelen deed een werkneemster beroep toen zij schade leed door een fietsongeval tijdens werktijd.  In de arresten van 1 februari 2008 (LJN BB6175 en LJN BB4767)  oordeelde de Hoge Raad al dat de werkgever – als onderdeel van het goed werkgeverschap – een goede verzekering moet afsluiten voor werknemers die met een motorrijtuig tijdens het werk aan het verkeer deelnemen. Nu bepaalt de Hoge Raad dat dit ook geldt voor werknemers die op de fiets of te voet gaan.

De situatie 

De verzorgingshulp in kwestie bezoekt haar cliënten altijd op de fiets. De werkgever betaalt die reistijd uit als werktijd. Door gladheid valt ze met haar fiets onder werktijd en breekt haar scheenbeen. Zelf is ze niet voor de schade verzekerd en de verzekeraar van de werkgever vergoedt de schade ook niet. De werkneemster gaat daarop naar de rechter. De zaak belandt uiteindelijk bij de Hoge Raad.

Het oordeel

De schade van de werkneemster is niet te verhalen op grond van artikel BW 7:658. Deelname aan het verkeer is wel een situatie waarvoor de werkgever een zorgplicht heeft, maar die is beperkt  tot bijvoorbeeld het geven van instructies die de veiligheid bevorderen. De werkgever heeft immers geen invloed en zeggenschap op de situatie op de weg zelf. Maar, het beroep op artikel BW 7:611 heeft wel succes. De werkgever had als goed werkgever voor een goede verzekering van haar werknemers moeten zorgen. De werkgever moest de schade alsnog vergoeden.

Behoorlijke verzekering werkverkeer

In de eerder genoemde uitspraken van februari 2008 oordeelde de Hoge Raad dat elke werkgever moet zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers die tijdens hun werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. De omvang van deze verplichting hangt af van een aantal zaken.

In deze zaak zegt de Hoge Raad dat de verplichting ook geldt voor voetgangers en fietsers omdat het gaat om deelname aan het openbare verkeer. Sterker nog, de fietsers en voetgangers lopen een groter risico en daarom is de zorgplicht nog meer aanwezig.

Daarnaast zijn de bestaande verzekeringsmogelijkheden een belangrijke factor. Als de werkgever eenvoudig een verzekering kan afsluiten die de risico’s dekt, tegen een redelijke premie is de zorgplicht ook aanwezig. De verzekering hoeft niet de schade te dekken die werknemers lijden door opzet of roekeloosheid.

De werkgever mag overigens ook zijn werknemers een financiële vergoeding bieden om zelf een verzekering af te sluiten. Dit kan een praktische oplossing zijn in het geval de werknemer gebruikt maakt van de eigen auto.

Woon-werkverkeer

In principe is de werkgever niet aansprakelijk voor schade bij ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat anders zijn. In het geval van een  werknemer die de opdracht kreeg een aantal collega’s naar huis te brengen met zijn auto en daarvoor een vergoeding kreeg op basis van de cao, was de werkgever wel aansprakelijk voor de schade. 

Bron: LJN BD3129
Hoge Raad
Datum: 12-12-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. corrie vermeule op

    Ik vraag me het volgende af. Mijn werkgever is een thuiszorgorganisatie. Ik moet verplicht een auto hebben voor mijn werk, van mijn werkgever krijg ik daarvoor een onkostenvergoeding per km. Nu komt het regelmatig voor dat auto’s opengebroken worden of dat een collega een aanrijding heeft tijdens werktijd. Nooit neemt de werkgever de kosten hiervoor op zich. Klopt dit? Volgens mij lijkt het me heel redelijk dat hij hiervoor verzekerd is. Ik ben benieuwd naar u reactie.