Zorgplicht werkgever: voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften is onvoldoende

0

Bedrijfsmiddelen moeten volgens nieuwe veiligheidsinzichten zijn
ingericht, ook als dit wettelijk niet verplicht is. En anders kan een ongeval
een bedrijf flink geld kosten, zo blijkt uit een zaak over een ongeluk met
een vorkheftruck.

Een ervaren werknemer lijdt schade door een ongeluk met een vorkheftruck. De schade had voorkomen of verminderd kunnen worden als er een veiligheidsgordel was geweest. Deze is sinds december 1998 in vorkheftrucks verplicht. De vorkheftruck in kwestie was vlak daarvóór afgeleverd.

In 2002 heeft Arbeidsinspectie geconstateerd dat er geen overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet heeft plaatsgevonden. De werkgever stelt dat direct voorafgaand aan het ongeval de lepels van de vorkheftruck over de grond moeten hebben gesleept, zodat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Uitspraak

Het hof meent dat het slepen van de lepels niet kan leiden tot de conclusie dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, reeds omdat de werkgever niets concreets heeft gesteld over de tijdsduur of de lengte ervan.

De vraag of de werkgever de werknemer voldoende heeft geïnstrueerd kan volgens het hof buiten beschouwing blijven nu het een ervaren werknemer betreft die geen instructie meer nodig had voor het besturen van de vorkheftruck. De vraag of de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, dient volgens het hof wel beantwoord te worden.

De werkgever voldeed weliswaar aan de wettelijke voorschriften, maar heeft hiermee niet aan de zorgplicht voldaan. Van de werkgever kan worden verlangd dat zij haar bedrijfsmiddelen naar nieuwe inzichten inricht. Daarbij is van belang dat de gordelplicht niet zonder reden is ingevoerd en er zonder ingrijpende maatregelen en relatief goedkoop (€200 à € 300,-) aan kan worden voldaan.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter, zodat werkgever de geëiste schade en bijkomende kosten van alternatieve thuishulp, eigen bijdrage PGB en kosten van rechtsbijstand moet vergoeden.

Bron: LJN BD2312

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.