Zorgplicht werkgever geldt ook voor zzp’ers

2

Werkgevers moeten niet alleen zorg dragen voor de veiligheid van hun eigen werknemers, maar ook voor die van ingehuurde ZZP’ers.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in dit land.

De zaak

De uitspraak volgt op een zaak uit 2005. Bij een man moest na een bedrijfsongeval een deel van zijn rechterbeen worden geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf aansprakelijk. Dat wees de claim af omdat hij niet bij het bedrijf in dienst was. Tot nog toe gaven alle rechters de man ongelijk, maar de Hoge Raad erkent nu dat het bedrijf wel degelijk verantwoordelijk was voor de veiligheid van de man.

Geen nieuws onder de zon

Hoewel er in de media veel berichten over verschenen, is er volgens Johan Marrink van ZZP Nederland weinig nieuws onder de zon: ‘De rechter heeft nu geoordeeld dat wanneer op een bouwplaats een hoofdaannemer de veiligheidsvoorschriften niet handhaaft, hij daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. Dus wanneer je op een bouwplaats een groot gat hebt waar normaal gesproken een plaat overheen ligt zodat er geen mensen invallen, en die plaat ontbreekt, dan heeft de hoofdaannemer een probleem als daar een zelfstandige bouwvakker invalt.’
Maar dat betekent absoluut niet dat de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk is wanneer een zzp’er een ongeluk krijgt: ‘Als de zelfstandige zijn eigen veiligheid niet in acht neemt, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus wanneer je een slijptol verkeerd gebruikt en je mist een paar vingers, dan ben je echt zelf verantwoordelijk.’

Andere sectoren

Ook in andere sectoren geldt deze logica. ‘Ook in de gezondheidszorg, waar veel zzp’ers werken, zijn er algemene arbo-voorschriften. Degene die die niet nakomt, is verantwoordelijk en aansprakelijk. Bij nalatig handelen van de instelling is dat de instelling, en anders de persoon in kwestie zelf. Een zzp’er die bureauwerk doet en klaagt over rsi, kan natuurlijk nooit ergens aanspraak op maken bij een opdrachtgever. Dat is te gek.’

Onwetendheid

Is deze uitspraak dan goed of slecht nieuws voor zzp’ers? ‘Eerder slecht nieuws, zou ik zeggen. Ik vrees dat ze denken nu niks meer nodig te hebben omdat de opdrachtgever toch wel verantwoordelijk is. En de verzekeringsgraad onder zelfstandigen is toch al niet zo hoog. Maar de noodzaak voor voorzorgsmaatregelen wordt vaak pas duidelijk als het ongeluk al gebeurd is.’

Taak voor werkgevers

Opdrachtgevers zouden duidelijker moeten uitleggen hoe het nu zit met die arbovoorschriften, zegt Marrink: ‘Wie is waarvoor verantwoordelijk? Maak dat duidelijk. Heldere en duidelijke voorlichting is belangrijk, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar mensen zich te weinig realiseren wat het betekent om zelfstandige te zijn.’

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de uitspraak van de Hoge Raad principieel onjuist, zegt een woordvoerder. ‘Een zzp’er is een ondernemer, terwijl de zorgplicht geldt voor werknemers in loondienst.’

Zie ook:
> Werkgeversaansprakelijkheid ook voor zzp-ers

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Jeroen Hoekstra op

    Zeer terecht. Uiteraard zou de zzp-er zelf ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben. Je bent immers eigen ondernemer. Maar een werkplek moet veilig zijn voor iedereen die er werkt in opdracht van de werkgever. Dus zowel werknemers, als zelfstandigen of andere ingehuurde partijen.

  2. Jeroen, daar heb je natuurlijk gelijk in. Wat wel jammer is, is dat een AO verzekering voor een kleine ZZP’er bijna niet te betalen is helaas. Waarmee ik overigens niets wil zeggen over de verantwoordelijkheid…