Ziekte voorkomen, verzuim tegengaan

0

Natuurlijk zit u niet te wachten op zieke werknemers. Zeker niet nu u een
langdurig zieke twee jaar lang moet doorbetalen. Met goede arbeidsomstandigheden
kunt u vaak al veel ziekteverzuim voorkomen. Als een werknemer toch ziek wordt,
zijn verzuimbegeleiding en re-integratie de sleutelwoorden.

Voorkomen dat uw werknemer lang ziek is

Als een werknemer ziek wordt, is verzuimbegeleiding belangrijk. Deze begeleiding is gericht op een zo spoedig mogelijk herstel van uw werknemer. Dat betekent dat u en uw werknemer weten wat te doen bij ziekte. In controlevoorschriften of een verzuimprotocol kunt u de noodzakelijke procedures vastleggen.

Wat te doen bij langdurige ziekte?

Als uw werknemer langdurig ziek dreigt te worden, is het zaak snel maatregelen te nemen. Dat kunnen medische interventies zijn, maar ook conflictbemiddeling of het aanbieden van ander werk behoren tot de mogelijkheden. Een arbodienst kan u adviseren over de beste manier van handelen.

Wat zijn uw verplichtingen bij re-integratie?

Bij langdurige ziekte bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht uw werknemer te helpen met re-integreren. Het gaat daarbij onder meer om het aanleggen van een re-integratiedossier, het opstellen van een plan van aanpak, contact met de bedrijfsarts en het aanwijzen van een casemanager. Maar belangrijker nog dan het volgen van deze procedures is de re-integratie in de praktijk. U kunt u flexibel opstellen als het gaat om het aanbieden van parttime werk of aangepast werk.

Wel of niet een arbodienst inschakelen?

U bent verplicht bij bepaalde taken van het verzuimbeleid een arbodienstverlener in te schakelen. In de meeste gevallen moet u dus een arbodienst inhuren. Dat kost geld, maar een goede arbodienst neemt u natuurlijk wel de nodige taken en zorgen uit handen. Als het mag van uw cao of van uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, mag u ook kiezen voor alternatieve dienstverleners. Denk bijvoorbeeld aan een vrijgevestigde bedrijfsarts of een re-integratiebedrijf.

Inschakelen bedrijfsarts

Of u samenwerkt met een arbodienst of een alternatieve dienstverlener maakt in één opzicht niet uit: u moet voor bepaalde taken binnen het verzuimbeleid altijd een gecertificeerde bedrijfsarts inschakelen. Denk daarbij aan aanstellingskeuringen, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het arbeidsomstandighedenspreekuur. Ook is de bedrijfsarts actief betrokken bij diverse onderdelen van de re-integratie van zieke werknemers.

Uitbesteden niet altijd verplicht

U hoeft zeker niet alles op het gebied van verzuimbeleid uit te besteden. Zo mag u de controle van zieke werknemers zelf uitvoeren. Het inkopen van extra diensten is in de praktijk vooral aantrekkelijk als u een relatief hoog ziekteverzuim of gecompliceerd verzuim heeft. De arbodienst kan dan een belangrijke rol spelen bij de verzuimbegeleiding. Een arbodienst kan bijvoorbeeld op huisbezoek gaan, advies geven over de inrichting van de werkplek of over vervangende werkzaamheden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.