Wijziging Arbowet: versterking positie preventiemedewerkers

0

Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

Rol werkgever met betrekking tot verzuim

In het wetsvoorstel wordt ook de rol van de werkgever met betrekking tot verzuim duidelijker. Vaak laat de werkgever de verzuimbegeleiding over aan de bedrijfsarts, terwijl dit eigenlijk de rol van de werkgever is. De bedrijfsarts heeft hierin alleen een adviserende rol. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te benaderen waardoor verzuim sneller kan worden voorkomen. De wijzigingen moeten op 1 januari 2017 ingaan.

Sterkere positie

Door de aanpassing in de wet wordt het voor de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad ook mogelijk om zelf een persoon aan te stellen als preventiemedewerker, waardoor diegene een sterkere positie binnen het bedrijf krijgt.

Bron: Arboportaal

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.