Dit zijn de wetswijzigingen per 1 juli 2017

0

Per 1 juli 2017 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor HR-professionals. De Arbowet wijzigt. En het wetsvoorstel dat de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt, treedt gedeeltelijk in werking. Een overzicht van de wetswijzigingen per 1 juli 2017.

Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 kan een medewerker bij een andere bedrijfsarts een second opinion vragen. Daarnaast krijgen werknemers het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken in een ‘open spreekuur’. Ook krijgt de preventiemedewerker een steviger positie en de ondernemingsraad meer zeggenschap bij arbeidsomstandighedenbeleid. Werkgevers moeten dat in een (nieuw) basisovereenkomst vastleggen met de arbodienstverlener. Dit kan zowel door het huidige contract aan te vullen als door een nieuw contract af te sluiten. Hoewel er voor lopende contracten een overgangsrecht van een jaar geldt, is het verstandig om het contract op korte termijn met de arbodienstverlener te bespreken. Houd er rekening mee dat de OR instemmingsrecht heeft op het basiscontract met de arbodienstverlener.

In de nieuwe Arbowet krijgt de Inspectie SZW een grotere rol. Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten of als het contract niet aan de nieuwe regels voldoet, dan kan de Inspectie SZW de werkgever een boete opleggen.

Meer lezen over de nieuwe Arbowet:

Dit wijzigt in het basiscontract in de nieuwe Arbowet
Feiten en fabels over de second opinion
Is jouw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet?
 Terugkijken: HR Journaal over Arbowet

Wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt per 1 juli 2017, per 1 januari 2018, per 1 juli 2019 en vermoedelijk ook nog op enige andere momenten in de aankomende periode:

  • Vanaf 1 juli 2017 wordt de leeftijdsgrens van het minimumloon verlaagd van 23 tot 22 jaar en gaat het wettelijk minimumjeugdloon voor 18- tot 21-jarigen omhoog. Werkgevers krijgen ter compensatie vanaf 1 januari 2017 aanspraak op lage-inkomensvoordeel voor werknemers die (tot maximaal 125% van) het minimumloon verdienen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers ook een tegemoetkoming krijgen voor de loonstijging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2018 moet ook het minimum(jeugd)loon worden betaald over meerwerk en moeten werkgevers die hun medewerkers stukloon betalen er voor zorgen dat zij daarmee minimaal het minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

Meer lezen?

Wil je meer weten over deze twee wetswijzigingen? Bekijk dan eens de whitepapers.
Aanpassingen wet Minimumloon
Wijzigingen Arbowet 2017

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.