PraktijkvraagWerknemer weigert kledingvoorschriften, wat doe je?

1

Een werkgever heeft een medewerker aangesproken om zich aan de kledingvoorschriften te houden. De medewerker weigert dit. Wat kun je doen als een medewerker blijft weigeren?

Als een werknemer blijft weigeren, mag de werkgever sancties opleggen. Als de werknemer zich vervolgens nog steeds niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan mag de werkgever de werknemer uiteindelijk zelfs schorsen en ontslaan.

Sanctiebeleid kledingvoorschriften

Een werkgever doet er wel goed aan om bij de voorschriften over kleding en uiterlijk een sanctiebeleid op te stellen. Een sanctiebeleid voorkomt willekeur en geeft de managers handvatten om tegen weigerachtige werknemers op te treden. Het sanctiebeleid kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

 1. Eerste overtreding: eerste officiële (schriftelijke) waarschuwing.
 2. Tweede overtreding: tweede officiële (schriftelijke) waarschuwing, waarin de stappen 3, 4 en 5 worden aangekondigd.
 3. Derde overtreding: laatste officiële (schriftelijke) waarschuwing, waarin stappen 4 en 5 worden aangekondigd.
 4. Vierde overtreding: schorsing van een paar dagen. In de brief waarin de schorsing wordt aangekondigd, dient dan ook stap 5 te worden aangekondigd.
 5. Vijfde overtreding: ontslag, dat het na dit waarschuwingssysteem vermoedelijk goede kans van slagen heeft.

Uiteraard dienen de omstandigheden van het geval niet uit het oog te worden verloren. Een sanctiebeleid is slechts een handleiding voor hoe je onder normale omstandigheden om kunt gaan met gemiddelde overtredingen. Het is goed om in het sanctiebeleid enige ruimte te laten voor afwijking ervan, bijvoorbeeld als sprake is van een paar minimale overtredingen of juist van één ernstige. De werkgever zal dan wel (schriftelijk) moeten motiveren waarom hij van het beleid afwijkt.

 • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.

1 reactie

 1. kunnen kledingvoorschriften bestaan zonder de verplichting aan de werkgever om kleding of vergoeding hiervoor beschikbaar te stellen ?
  termen als representatief gekleed zijn breed en vrij interpreteerbaar, een zwarte broek zou ook een spijkerbroek kunnen zijn.
  Ik denk dat er een probleem ontstaat als de werkgever 3 delig van Gils in de kleur Taupe eist zonder hier een tegenprestatie te leveren