Werknemer ontslagen om negeren veiligheidsinstructies

0

Een werknemer is terecht ontslagen vanwege het negeren van de veiligheidsvoorschriften, oordeelt het hof.

De situatie

Een storingsmonteur is eind november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het werk geen veiligheidsvest en helm droeg. De werknemer vindt dat hij onterecht op staande voet is ontslagen en stapt naar de kantonrechter. Die is het met hem eens en beveelt de werkgever om de werknemer weer toe te laten tot het werk. De werkgever laat het daar niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

De vordering
De werkgever vindt dat de kantonrechter het veiligheidsbeleid van het bedrijf te veel heeft genuanceerd en vindt dat de rechter de waarschuwingen die de werknemer eerder kreeg ten onrechte heeft bestempeld als incidenten .

Het oordeel
Het hof komt tot het voorlopig oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was.

Dringende reden gaat boven persoonlijke gevolgen
De werknemer voert aan dat het ontslag te grote persoonlijke gevolgen voor hem heeft. Hij is 51, zal geen WW krijgen en zal ook moeilijk weer een baan kunnen vinden. Het hof verwijst bij dat argument naar de rechtspraak: ook als de gevolgen ingrijpend zijn, kan de dringende reden toch zwaarder wegen dan de persoonlijke omstandigheden (LJN BV9532).

Veiligheidsbeleid overduidelijk
De werkgever heeft een groot belang bij handhaving van het beleid omdat er bij de werkzaamheden risico is op lichamelijk letsel bij de werknemer en derden. Volgens het hof is het overduidelijk dat het veiligheidsbeleid bij het bedrijf hoge prioriteit heeft. Dat blijkt onder meer uit de aandacht die aan veiligheid is en wordt besteed:

  • De werknemer heeft een memorandum ondertekend met veiligheidsinstructies.
  • In de arbeidsvoorwaarden wordt aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Alle operationele medewerkers moeten een VCA-certificaat hebben. Dat betekent in de praktijk dat ze jaarlijks 8 tot 12 keer toolboxmeetings bijwonen over veiligheid.
  • De werknemer heeft ook voor deze specifieke klus veiligheidsinstructies gekregen.

Waarschuwing

Het hof overweegt dat de werknemer in september 2012 twee dagen is geschorst vanwege het overtreden van de veiligheidsvoorschriften. In de officiële waarschuwing stond ook dat bij herhaling onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou volgen. Van een werknemer mag dan verwacht worden dat hij juist extra aandacht besteedt aan veiligheid, oordeelt het hof.

Veiligheidsbeleid weegt zwaarder dan belang werknemer bij baanbehoud
Het hof komt tot het voorlopig oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was. De werkgever had voldoende zwaarwegende redenen om het veiligheidsbeleid strikt te handhaven. De werknemer was op de hoogte van dat beleid en wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd. Hij heeft zelf de vertrouwensbreuk met zijn werkgever veroorzaakt. De persoonlijke gevolgen die het ontslag voor hem heeft wegen niet op tegen de aard en de ernst van de dringende reden.

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:GHARL:2013:4656, hoger beroep kort geding bij de kantonrechter Arnhem. Datum uitspraak: 2 juli 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.