Nog veel vragen over second opinion in nieuwe Arbowet

0

In de nieuwe Arbowet kan de werknemer om een second opinion vragen bij een bedrijfsarts. Nog niet uitgewerkt is hoe je misbruik kunt voorkomen. Werkgevers zijn bang voor misbruik, zegt Rolf de Vries van de verenigde arbo-professionals.

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werknemers het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan en bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, een second opinion bij een andere bedrijfsarts te vragen. De nieuwe wet is uitgesteld tot juli 2017, maar werkgevers doen er natuurlijk goed aan om zich vast voor te bereiden, zegt Rolf de Vries, voorzitter van de vereniging voor arbo-professionals Kwaliteit op Maat.

Welk onderwerpen in de nieuwe wet zijn nog niet duidelijk?

‘Over de second opinion bij een andere bedrijfsarts krijgen we veel vragen van opdrachtgevers. De helft van de arbodiensten laat momenteel de second opinion uitvoeren door een collega binnen de eigen arbodienst, blijkt uit HR Navigator. Maar dat is niet wat de wet beoogt. Dat moet echt een andere bedrijfsarts buiten de muren van de arbodienst zijn.’

Wat is het verschil tussen deze second opinion en het deskundigenoordeel bij de verzekeringsarts van het UWV, dat nu al mogelijk is?

Ook de scheidslijn daartussen is nog niet helemaal duidelijk. In hoofdlijn geldt dat als je als werknemer of werkgever het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, het deskundigenoordeel kunt inzetten. Bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij 100% arbeidsgeschikt bent. De second opinion is voorbehouden aan de werknemer. Deze kan hij inzetten als hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat een werknemer behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar hij zelf vindt van niet. Vergelijk het met een second opinion vragen in een ander ziekenhuis. Maar wanneer je voor welke route kiest of moet kiezen, is dus nog niet helemaal duidelijk. Verder is nog niet uitgewerkt hoe je misbruik van de second opinion kunt voorkomen, want daar zijn werkgevers wel bang voor.’

Wat hebben werkgevers dan te vrezen?

‘Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts die niet bekend is met de patiënt en zich dus in het dossier zal moeten inlezen, is vele malen duurder dan een consult bij de eigen bedrijfsarts. Werkgevers zijn bang dat het middel oneigenlijk ingezet zal worden. Ook wanneer een werknemer herhaaldelijk de weg van second opinion kiest, neigt dat bijvoorbeeld naar misbruik. Dat zou in mijn ogen een reden moeten zijn om een second opinion te weigeren, maar dat moet nog uitgewerkt worden in de toelichting van het wetsvoorstel. Ik verwacht overigens niet dat de second opinion in veel situaties ingezet gaat worden. Dat komt omdat de driehoek werkgever-werknemer-bedrijfsarts doorgaans goed werkt in Nederland. Kortom, in beginsel is er niets te vrezen voor werkgevers en werknemers die de arbozorg goed op orde hebben.’

Lees ook:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.