Werkgever tekort geschoten in zorgverplichting, vergoeding € 75.0000

0

Werknemer stelt haar oud-werkgever aansprakelijk voor het ontstaan van RSI wegens het tekortschieten van de zorgverplichting als bedoeld in artikel 7:658 BW. Zij eist vergoeding van de daardoor ontstane schade en een voorschot op toekomstige schade ad € 100.000.

Werknemer legt aan haar vordering ten grondslag dat werkgever tekort is geschoten in de op haar rustende zorgverplichting, en wel met betrekking op de inrichting van de werkplek, de werkinhoud en –omvang, de organisatie van de arbeid en de voorlichting over de daaraan verbonden gevaren. Nu werknemer ten gevolge van de blootstelling aan deze risicofactoren aan het RSI-syndroom is gaan lijden, is werkgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Werkgever betwist de vordering.

De kantonrechter oordeelt dat op basis van artikel 7: 658 BW de werknemer moet aantonen dat zijn letsel is ontstaan in de uitoefening van haar werkzaamheden. De werkgever moet bewijzen dat hij zijn verplichting om voor een veilige werkplekk en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen is nagekomen.

Werkgever is verplicht preventief beleid te voeren, de arbeidsplaatsen ergonomisch verantwoord te maken en werknemers te informeren over de gevaren van beeldschermwerk. Uit het Besluit Beeldschermwerk van 1992 volgt dat beeldschermwerk zodanig moet worden georganiseerd dat dit na 2 uur wordt afgewisseld met andere arbeid of een pauze. Op een werkdag van 8 uur mag het beeldschermwerk niet meer dan 6 uur bedragen.

Werkneemster heeft gesteld dat zij meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk verrichtte en dat blijkt ook uit de RI&E. Aangezien werkneemster heeft geklaagd over de werkdruk, moet werkgever hebben geweten dat de werkomvang ontoelaatbaar hoog was. Door werkneemster desondanks anderhalf jaar aan een dubbelfunctie bloot te stellen, is werkgever tekort geschoten in zijn zorgverplichting.

De klachten van werkneemster zijn door verschillende neurologen geduid als RSI-klachten. Dit brengt mee dat kan worden geoordeeld dat werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden.

De gevorderde verklaring voor recht wordt toegewezen en de kantonrechter veroordeelt werkgever tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 75.000,-.

Bron: LJN BG 8854
Kantonrechtbank Utrecht
Datum: 19-11-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.