Werkgever moet werktijden afstemmen op privésituatie werknemer

0

In principe moet een werknemer een redelijk voorstel tot wijziging van de werktijden accepteren. Maar in dit geval weegt het privébelang van de werkneemster zwaarder.

De situatie

Moeder van twee jonge kinderen (5 en 9 jaar oud) werkt sinds 1988 als inpakster bij een fabrieksbakkerij. Zij werkt daar drie dagen per week van 07:45 tot 16:15 uur.
In 2006 wordt het bedrijf door een andere bakkerij overgenomen. Daar wordt niet met één dienst overdag gewerkt, maar met een tweeploegendienst. In 2008 wordt besloten om al het personeel in deze tweeploegendienst te laten werken: de ene week een ochtenddienst van 7:45 tot 16:15 uur en de andere week een middagdienst van 15:45 tot 24:00 uur.
De werkneemster protesteert, vanwege de zorg voor haar kinderen, tegen de verandering en vraagt om in de ochtenddienst te mogen blijven werken. De werkgever wijst dit verzoek af. 

De vordering

De werkneemster vordert een verklaring voor recht dat haar werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kan wijzigen en haar moet toestaan alleen in de ochtenddiensten te werken.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de vordering toe. In principe moet een werknemer een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden accepteren. Dat volgt uit het beginsel van goed werknemerschap (art. 7:611 BW). Alleen met een hele goede reden kan een werknemer zo’n voorstel afwijzen(*).
In dit geval, oordeelde de kantonrechter, is er sprake van zo’n goede reden. Voor de werkneemster zou het werken in de tweeploegendienst betekenen dat zij haar kinderen om de week, op drie dagen amper zou zien. Zij zou dan na middernacht thuiskomen en alweer aan het werk zijn als de kinderen uit school komen. Haar man werkt ’s avonds en de echtelieden hebben hun werktijden op elkaar en op de schooltijden van de kinderen afgestemd. Dit privébelang weegt zwaarder dan het belang van de werkgever bij een efficiëntere bedrijfsvoering.
De werkgever heeft de werkneemster – na een kort geding, en op voorstel van de kortgedingrechter – aangeboden om de kinderopvangkosten grotendeels te betalen en de werkneemster ’s nachts naar huis te brengen. Maar ook dat weegt niet op tegen het privébelang.

Precedentwerking

De werkgever is bang voor precedentwerking maar de kantonrechter acht die kans klein. De werkneemster is de enige met kinderen op de basisschool. En binnen het bedrijf mogen ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten ook alleen in de ochtenddiensten werken.

JAR 2010/225
Kantonrechter Utrecht
Goed werkgeverschap art. 7:611 BW
Eerste aanleg
9 juni 2010

* HR 26 juni 1998, JAR 1998/199 (Van der Lely/Hofman)

Door mr Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.