Werkgever mag schade met vakantiedagen verrekenen

0

Een werknemer is in principe niet aansprakelijk voor schade die hij zijn werkgever berokkent, tenzij hij bewust roekeloos handelt.

En dat wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen. Maar een touringcarchauffeur die zijn bus niet-afgesloten en onbeheerd in Parijs achterlaat, handelt bewust roekeloos. Daarom mocht de werkgever de schade verrekenen met het openstaande vakantietegoed.

De situatie

Een touringcarchauffeur is op een tijdelijk contract voor vier maanden in dienst bij Brabant Express. Als hij tijdens een busreis naar Parijs de bus onbeheerd en niet afgesloten achterlaat, wordt uit de bus onder meer een fors geldbedrag gestolen. In een brief stelt Brabant Express voor om de schade van ruim € 2.000 te verrekenen in de eindafrekening. De werknemer reageert niet op dit voorstel en de werkgever verrekent het bedrag met het openstaande vakantietegoed van € 1.600.

De vordering

De werknemer vordert bij de kantonrechter uitbetaling van zijn opgebouwde vakantietoeslag en zijn niet-opgenomen vakantiedagen.

Het verweer

De werkgever vindt hij de geleden schade mocht verrekenen en dat de eindafrekening heeft plaatsgevonden volgens de afspraken in de brief.

Het oordeel

De kantonrechter is het met de werkgever eens. Die heeft terecht besloten om de vakantierechten niet uit te betalen.

De kantonrechter overweegt dat werknemers in principe niet aansprakelijk zijn voor schade die zij hun werkgever berokkenen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid (art.7:661 BW). Van een chauffeur van meerdaagse busreizen mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met waardevolle spullen. Dat de kans op diefstal in een stad als Parijs groot is, is ook een algemeen bekend feit. Door de bus onbeheerd en niet-afgesloten achter te laten, heeft de chauffeur bewust de aanmerkelijke kans op diefstal aanvaard. Brabant Express had het slot wellicht moeten repareren maar omdat juist dat nog niet gebeurd was, had de chauffeur extra zorgvuldig moeten zijn.

LJN BN2159
Kantonrechter Breda
Aansprakelijkheid werknemer art. 7:661 BW
Eerste aanleg
22 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer