Werkgever aansprakelijk bedrijfsongeval door overtreden Arbeidstijdenwet

0

Werknemer houd zich niet aan veiligheidsvoorschriften. Schade bedrijfsongeval komt toch voor rekening van werkgever wegens overtreden arbeidstijden.

De Arbeidstijdenwet is bedoeld om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers te beschermen. Het enkele feit dat de werkgever deze wet had overtreden, was in dit geval voldoende om de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade bij een bedrijfsongeval aan te nemen.

De situatie

Een ervaren steigerbouwer loopt tijdens het doen van redelijk eenvoudige werkzaamheden onaangelijnd over een smalle ijzeren bint. De werkgever heeft dit gezien maar heeft de werknemer niet gewaarschuwd. Kort daarna valt de steigerbouwer van de steiger.

De vraag

De steigerbouwer lijdt schade door het ongeval en hij vindt dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is. De werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is omdat de werknemer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat de werkgever niet in zijn zorgplicht te kort is geschoten door de werknemer niet te waarschuwen. De werknemer heeft hier namelijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij speelt mee dat het om eenvoudige werkzaamheden ging die door een zeer ervaren medewerker werden uitgevoerd.

De werkgever heeft wel in strijd met haar zorgplicht gehandeld door de door de werknemer – in strijd met de Arbeidstijdenwet – 17 dagen achtereen te laten werken zonder een voorgeschreven rusttijd van minimaal 36 uur.  Dat feit maakt de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade.

Zorgplicht en schade

Op grond van de wet (BW art. 7:658) heeft de de werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. Hij moet voorkomen dat zijn werknemers schade lijden tijdens de uitoefening van het werk. Deze zorgplicht gaat vrij ver en aansprakelijkheid wordt snel aangenomen.

Ook verplichtingen die de werkgever heeft op grond van andere regelingen vallen onder de zorgplicht van dit artikel, zoals in dit geval de verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet.

Bron: LJN BI5348
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 08-04-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.