Werkdruk verhoogt kans op hart- en vaatziekten met bijna een kwart

0

Werknemers die stress ervaren door hun werk hebben 23% meer kans op een hartinfarct dan hun collega’s zonder hoge werkdruk. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 200.000 werkenden uit zeven Europese lidstaten. Het Nederlandse deel van het onderzoek is door TNO uitgevoerd.

De resultaten zijn vrijdag 14 september gepubliceerd in The Lancet, een wetenschappelijk vakblad voor medici. De uitkomsten voor Nederland zijn vergelijkbaar met die van andere landen.

In het onderzoek zijn gegevens uit België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Zwitserland, Groot Brittannië en Nederland meegenomen. De gegevens beslaan de periode van 1985 tot 2006. Gemiddeld zijn de werkenden 7,5 jaar gevolgd. In deze studie is onderzocht of door werknemers zelf gerapporteerde werkdruk een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van een hart- of vaatziekte voorspelt. Werkdruk werd daarbij gedefinieerd als de combinatie van veel taakeisen en weinig regelruimte.

Preventie werkdruk kan hart- en vaatziekte voorkomen

Voor dit onderzoek zijn gegevens samengebracht uit gepubliceerde en niet-gepubliceerde studies. Door deze gegevens van 200.000 werkenden samen te brengen kon de relatie tussen de blootstelling aan werkdruk en het optreden van hart- en vaatziekte beter worden onderzocht dan in de afzonderlijke studies mogelijk was.
Het hogere risico van 23 procent als gevolg van werkdruk staat los van het effect van andere risico’ s voor het krijgen van een hartinfarct zoals leeftijd, geslacht, sociaal economische status en leefstijl. De auteurs verwachten dat preventie van werkdruk hart- en vaatziekten kan voorkomen, maar dat het effect daarvan kleiner zal zijn dan de aanpak van meer bekende risico’ s zoals roken en weinig lichaamsbeweging.

Datakoppeling voor Nederlandse resultaten

Voor dit onderzoek koppelde TNO informatie uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA; TNO/CBS) en het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS; CBS) aan medische registraties. Het beschikbaar maken en bewerken van de Nederlandse gegevens werd mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW. TNO onderzoekt momenteel ook de samenhang tussen diverse andere arbeidsrisico’ s en de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers.

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer