Wat heeft voorrang, werk of privé?

0

Een omroep voert een drieploegenrooster in om mee te kunnen met de technologische ontwikkelingen in de branche. Dat nieuwe rooster past niet bij de privésituatie van een alleenstaande medewerkster met twee kinderen die extra zorg nodig hebben. De rechter moet nu uitmaken wie zich moet aanpassen aan de veranderde werkelijkheid.

De situatie

Een video-editor werkt drie dagen per week bij een omroep. Haar werktijden liggen tussen 9.00 en 18.00 uur, ook op weekenddagen. In 2014 voert de omroep na een uitgebreid beleids- en adviestraject een drieploegenrooster in. Het rooster geldt voor alle medewerkers en heeft deze drie diensten:

  • Ochtenddienst: 6.00 tot 14.30 uur
  • Dagdienst: 9.00 tot 17.30 uur
  • Avonddienst: 15.00 uur tot 0.30 uur

De werkneemster wil blijven werken volgens haar oude rooster, ze zegt dat ze vanwege haar privéomstandigheden niet volgens dit rooster kan werken. Ze voert verschillende gesprekken met de werkgever over haar bezwaren. Omdat ze er niet uitkomen, stapt ze naar de rechter.

Bij de rechter
De werkneemster spant een kort geding aan. Ze wil dat de rechter haar werkgever veroordeelt om haar volgens het oude rooster te laten werken. Ze is gescheiden en heeft twee kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Rust en regelmaat zijn daarom belangrijk en ze kan geen ochtend- en avonddienst draaien vanwege de therapieën die haar kinderen volgen. Ze verwijt de omroep dat die te weinig rekening heeft gehouden met haar privésituatie en haar geen redelijk alternatief geboden.

Het verweer: wijzigingen zijn pure noodzaak
De werkgever voert aan dat de organisatorische wijzigingen noodzakelijk zijn door technische ontwikkelingen, internet en nieuwe media. De aanpassingen passen binnen de cao en de Arbeidstijdenwet en zijn zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met de redactieraad en de or.

Het oordeel
De rechter stelt eerst vast dat de arbeidstijden van de medewerkster een verworven recht zijn geworden. Ze staan weliswaar niet in het contract maar door het tijdsverloop zijn ze onderdeel geworden van haar arbeidsvoorwaarden.

En omdat er ook geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat, moet deze zaak beoordeeld worden op basis van goed werkgever- en werknemerschap. De vraag is of de werkneemster het voorstel van de werkgever moet aanvaarden. Daarbij kijkt de rechter naar drie aspecten:

1 Had de werkgever een goede aanleiding voor het voorstel?

2 Is het een redelijk voorstel?

3 Kan van de werkneemster gevergd worden dat ze het voorstel aanvaardt?

De rechter oordeelt dat het meegaan met de tijd een goede aanleiding was voor het voorstel. De noodzaak om de omroep om te vormen tot een multimediaorganisatie is duidelijk en het besluit en de invoering van het rooster zijn zorgvuldig geweest.

Ook de inhoud van het voorstel acht de rechter redelijk. Er is uitvoerig gesproken met werknemers over alternatieve roosters en er is gehoor gegeven aan zo veel mogelijk belangen. Voor de rechter is het duidelijk dat er geen minder vergaand alternatief is.

Belang werkneemster niet anders dan dat van collega’s
De omroep voert volgens de rechter terecht aan dat niet met elk belang rekening gehouden kan worden. De rechter vindt het daarom niet onredelijk om van de werkneemster te vragen het voorstel te aanvaarden. De werkneemster houdt recht op een vaste vrije dag per week waarop de therapieën dan kunnen plaatsvinden.

De werkneemster is ook niet de enige in het team met kinderen en haar belang is volgens de rechter niet groter of anders dan dat van de collega’s. Het is de medewerkster die zich in dit geval moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. De rechter wijst haar vordering af.

Gegevens rechtszaak: 
ECLI:NL:RBMNE:2014:4203 Datum uitspraak: 16 september 2014

Lees ook:
Andere werktijden niet af te dwingen door werknemer

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.