Wanneer wordt passende arbeid de nieuw bedongen arbeid?

0

Passende arbeid kan na verloop van tijd stilzwijgend de bedongen arbeid worden. Dat wordt in de rechtspraak steeds vaker en sneller aangenomen. Wat betekent dat voor werkgevers en voor het re-integratieproject?

Steeds vaker wordt in de rechtspraak geoordeeld dat de passende arbeid die een werknemer tijdens het re-integratietraject verricht de nieuw bedongen arbeid is geworden. Met als gevolg dat als de werknemer opnieuw ziek wordt, er een nieuwe loondoorbetalingstermijn van 104 weken start.
Mr. Kuit en en mr. Van Vliet* analyseerden een aantal rechterlijke uitspraken uit de afgelopen twee jaar. In zes van de negen gevallen oordeelde de rechter dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid was geworden. De vraag is op welk moment dat omslagpunt plaatsvindt.

Een kwestie van vertrouwen

Als in een arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd dat de passende arbeid de nieuwe functie wordt, is de situatie voor de beide partijen duidelijk. Maar in acht van de negen bovengenoemde uitspraken was dat niet het geval. De rechters beoordeelden de vraag of de werknemer er op had mogen vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid was geworden.

Tijdsverloop

Een belangrijk element was volgens de rechters de periode die de werknemer de passende arbeid al deed. Die varieerde nogal: van negen maanden tot twintig jaar. De werknemer die al twintig jaar passende arbeid deed, mocht erop vertrouwen dat het inmiddels zijn nieuwe werk was. Ook een werknemer die pas negen maanden passend werk deed, mocht dat vertrouwen hebben.
Als duidelijk is dat de werknemer zijn oorspronkelijke functie nooit meer kan uitoefenen, is het al gauw een uitgemaakte zaak. De werknemer mag er dan vanuit gaan dat het re-integratietraject is beëindigd. Het hof Amsterdam formuleerde het zo: stilzwijgende omzetting van passende arbeid naar nieuw bedongen arbeid kan alleen plaatsvinden als een werknemer tijdens een ‘niet te korte periode arbeid verricht waarvan de aard en de omvang niet ter discussie staan’.

Omscholing

Als de werknemer in het kader van de re-integratie wordt omgeschoold, is het ook al snel aannemelijk dat de passende arbeid zijn nieuwe werk is geworden.Een servicemedewerker die zich liet omscholen tot kraanmachinist en ook fulltime in die functie aan de slag ging, had opnieuw recht op 104 weken loondoorbetaling toen hij na drie maanden opnieuw ziek werd.

Aanpassingen

Worden in de loop der tijd de werkzaamheden steeds weer aangepast aan het arbeidsvermogen van de werknemer, dan is er niet snel sprake van een omslagpunt naar nieuwe bedongen arbeid.
In zo’n geval staan de aard en de omvang van de werkzaamheden niet vast.

Blijven communiceren over re-integratie

Om te voorkomen dat het omslagpunt ongemerkt intreedt, is het zaak om te blijven communiceren over het re-integratietraject. Als het traject steeds geëvalueerd wordt en er wordt gerapporteerd dat de passende arbeid nog steeds is gericht op terugkeer in de oorspronkelijke functie, zal een werknemer niet zo snel mogen aannemen dat het niet langer om passende arbeid gaat. Als de werkgever geen energie meer steekt in het re-integratietraject mag de werknemer er op vertrouwen dat de re-integratie is gestopt.

Recente rechtspraak

De meest recente uitspraak over dit onderwerp dateert van 08 maart 2011. Daar oordeelde de kantonrechter dat ook na een beperkte aanpassing van het werk en de werkplek de aangepaste functie de nieuwe bedongen arbeid was geworden.

Lees ook:
Passend werk wordt bedongen arbeid. Nieuwe 104-weken periode.

Door mr. Ingrid Kooijman

Bron: Mr. P. Kruit en mr. E. van Vliet. Van passende naar nieuw bedongen arbeid: rechtspraakoverzicht 2009-2010 in ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.