Vragenlijst risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

0

Het opstellen van een RI&E wordt vaak beschouwd als een noodzakelijk
kwaad. Om de pijn te verzachten, bieden veel brancheverenigingen een checklist
aan die als handleiding gebruikt kan worden. Is er echter geen branchechecklist,
dan kan deze vragenlijst houvast bieden.

 • Zijn de verantwoordelijkheden omtrent de uitvoering van de RIE, het opstellen van het Plan van Aanpak en de rapportages hierover duidelijk?
 • Beschikken degenen die verantwoordelijk zijn voor de plichten rond de RI&E over financiële middelen en is er tijd voor gereserveerd?
 • Is contact gezocht met de branchevereniging over een checklist voor de inventarisatie van de risico’s? Het is aan te raden diverse checklisten te verzamelen.
 • Zijn er specifieke arbeidsrisico’s in de onderneming? Te denken valt aan asbest, straling, geluidsoverlast, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting enz.
 • Wordt er bij de uitvoering van de RIE volgens een vaste systematiek gewerkt?
 • Volstaat één RI&E of moeten er voor de diverse werkplekken binnen het bedrijf meerdere inventarisaties worden uitgevoerd?
 • Wordt er speciale aandacht besteed aan bijzondere groepen als zwangeren, ouderen, jeugdigen, thuiswerkers, freelancers, minderheden?
 • Zijn de werknemers op de hoogte van de risicoinventarisatie en worden zij erbij betrokken?
 • Is er een procedure waarbij werknemers de door hen geconstateerde gevaren kunnen melden?
 • Wordt er in de RI&E aandacht besteed aan het ziekteverzuim?
 • Komen ongevallen en beroepsziekten ook aan bod?
 • Worden arbeidsongevallen met verzuim geregistreerd?
 • Is er al een contract met een arbodeskundige?
 • Is duidelijk geregeld welke taken de arbodienst bij de risicoinventarisatie op zich neemt?
 • Zijn er afspraken met de arbodienst over de wijze en het tijdstip van toetsen en adviseren?

Meer informatie over de RI&E

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.