Vordering RSI-schade verjaard

1

Wanneer kan een werkgever worden aangesproken voor de schade als gevolg van RSI? Die vraag is van belang voor de verjaring van de vordering. Moet eerst een volledige diagnose zijn gesteld?

Nee. Voldoende zekerheid over de oorzaak van de klachten is voldoende. In deze zaak bleek dat de werknemer zijn vordering te laat had ingesteld omdat hij die zekerheid al langer dan vijf jaar had.

De situatie

Een werknemer is sinds juni 1981 bij de werkgever in dienst, op het laatst als hoofd financiële administratie. Rond 1992 krijgt hij ernstige klachten aan nek, bovenrug, schouder, arm en pols. Als gevolg van deze klachten valt hij tot aan het einde van zijn dienstverband in 2004 meerdere keren langere periodes uit. Na diverse onderzoeken door de huisarts, fysiotherapeut en een arbeidsdeskundige is uiteindelijk vastgesteld dat de werknemer lijdt aan de beroepsziekte RSI. De werknemer stelt de werkgever in oktober 2005 aansprakelijk voor de schade.

De vordering

De werknemer vordert een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn schade  als gevolg van RSI. Daarnaast vordert hij een schadevergoeding.

Het verweer

De werkgever meent dat de vordering al is verjaard (art 3:310 lid 1 BW).

De kantonrechter en het hof

De kantonrechter verwerpt het beroep op verjaring omdat de oorzaak van de klachten nog onvoldoende duidelijk zou zijn. Het hof vindt dat de vordering wel is verjaard en wijst de vorderingen van de werknemer af. De werknemer gaat in beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de vordering tot schadevergoeding inderdaad is verjaard.
Een vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar nadat de benadeelde met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden (art 3:310 lid 1 BW). Deze verjaringstermijn begint pas te lopen als de benadeelde daadwerkelijk in staat is de vordering in te stellen. Dat kan pas als hij of zij voldoende zekerheid heeft dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon. Bij lichamelijke klachten waarvan de herkomst niet direct duidelijk is, is de benadeelde bekend met de schade als de oorzaak van de klachten door een deskundige zijn vastgesteld. De Hoge Raad oordeelt dat de werknemer al voor oktober 2000 de voldoende zekerheid had over de oorzaak van zijn klachten, zodat de vordering tot schadevergoeding in oktober 2005 al was verjaard.

LJN BM7041
Hoge Raad
Vordering tot schadevergoeding, verjaring art 7:658 BW jo 3:310 lid 1 BW
Beroep in cassatie
10 augustus 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Het blijft geleuter in de ruimte. RSI is een pseudo -verzameldiagnose die het mogelijk maakt een hele rij van (lichamelijke en psychische klachten) eem medisch etiketje te geven om een alibi te verwerven teneinde de werkgever aansprakelijk te stellen. Het is heel goed mogelijk dat de klachten zoals in bovenstaand stuk een andere oorzaak hebben dan werkgerelateerd. Misschien wel een fanatieke hockeyer, voetballer of squasher. Of iemand die met weinig techniek krampachtig het tennis beoefent. Of iemand die 3x in de week onbegeleid oefeningen doet op de sportschool. En zo kan ik er nog wel een paar bedenken. Om dat die causaliteit niet aantoonbaar is is elke minuut in de rechtzaal om daar aan mee te werken tenieden “schade” te claimen verspilde tijd. Pas maar op dat werkgevers niet het ongekeerde zullen gaan doen. Eenieder die door zg sportactiviteiten letstel oploopt en zich daarmee ziekmeld kan straks ook claims gaan verwachten of in elk geval het niet doorbetalen van loon.