Vordering RSI niet verjaard

0

Een werkneemster die in 1997 uitvalt wegens klachten aan haar pols stelt haar werkgever pas in 2002 aansprakelijk. De vordering is niet verjaard omdat ze in 1997 nog niet wist dat ze RSI had.

De situatie

Een vormgeefster bij een tijdschriften uitgeverij valt eind augustus 1997 uit wegens klachten aan haar pols. Ze hervat het werk niet meer. In 1998 krijgt ze een WAO-uitkering en de dienstbetrekking is beëindigd. In 2002 stelt ze de werkgever aansprakelijk voor de materiële- en immateriële schade die zij lijdt doordat zij RSI heeft. De vordering van de werkneemster wordt door de kantonrechter in eerste aanleg afgewezen omdat het verband tussen de klachten en het werk niet was aangetoond.

De vordering

Het hof stelt vast dat de vordering niet is verjaard omdat de werkneemster niet in 1997 al wist dat zij RSI  had.  Voor wat betreft de bewijslast stelt het hof, met verwijzing naar rechtspraak (HR 17 november 2000, NJ 2001, 596) dat de werkneemster moet bewijzen dat ze de schade heeft geleden in de uitoefening van het werk. Ze moet bewijzen dat ze werkzaamheden heeft moeten doen onder voor haar gezondheid schadelijke omstandigheden en dat haar gezondheidsklachten door dat werk zijn veroorzaakt. Pas dan komt de vraag aan de orde of de werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht. De kantonrechter heeft dus terecht de bewijslast bij de werkneemster neergelegd.

Maar ondanks het feit dat de bewijslast bij de werkneemster ligt, is de werkgever wel verplicht om alle volledige rapportages in te brengen die betrekking hebben op de werkomstandigheden van de werkneemster. Het gaat hier om de RI&E’s met betrekking tot de werkomstandigheden van de werkneemster, het werkplekonderzoek dat is gedaan en het rapport van een ergonoom over de werkplek van de werkneemster. Als de werkgever niet met de stukken komt, zal het hof daaraan de gevolgen verbinden die het passend acht.

Het hof houdt de beslissing aan.

LJN BK8583
Gerechtshof Amsterdam
Hoger beroep
01 september 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.