Verval functie tijdens re-integratie

0

Tijdens de re-integratie van een werknemer vervalt zijn functie door reorganisatie. Werknemer weigert andere functie en mediation leidt ook niet tot een oplossing. Werkgever verzoekt om ontbinding met vergoeding van 25.000 euro. Werknemer wil 200.000 euro vergoeding.

Werknemer is sinds maart 2001 in dienst bij De Koornmolen als bedrijfsleider. In 2003 is werknemer gepromoveerd tot titulair directeur . In december 2006 is hij arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een hartinfarct. In april 2007 zijn partijen overeengekomen dat werknemer tijdens de re-integratie zal aftreden als directeur en dat zijn taken worden verdeeld over het managementteam.

Werkgever lijdt structureel verlies, waardoor de functie van werknemer als gevolg van een reorganisatie is komen te vervallen. Werkgever heeft een arbeidsdeskundig bureau ingeschakeld om te bezien welke andere functies geschikt zouden zijn voor werknemer. Werknemer heeft echter geweigerd hieraan zijn medewerking te verlenen.

Begin 2008 hebben partijen gesprekken gevoerd met een mediator. Er is echter geen overeenstemming bereikt. Werkgever verzoekt om ontbinding wegens verandering van omstandigheden, onder toekenning van een vergoeding van € 25.000,- bruto. Werknemer verzoekt subsidiair om toekenning van een vergoeding van € 200.000,- bruto.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat vaststaat dat werkgever structureel verlies maakt en dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de functie van werknemer is komen te vervallen. De arbeidsverhouding is inmiddels zodanig verstoord dat partijen niet meer goed kunnen samenwerken.

Werknemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat werkgever zich gedurende het re-integratietraject niet als goed werkgever zou hebben gedragen. Het is juist de werknemer die niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van de arbeidsdeskundige. Ook is het zeer kwalijk dat werknemer vertrouwelijke stukken uit de mediation in het geding heeft gebracht en zelfs een gesprek met mediator op band heeft opgenomen.

Werknemer heeft zelf de hand gehad in het ontstaan van een vertrouwensbreuk. Deze omstandigheden leiden ertoe dat werknemer bij de ontbinding geen hogere vergoeding krijgt toegewezen dan de door werkgever aangeboden vergoeding.

Bron: JAR 2008/153

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.